AdobeStock_305664655-1-scaled.jpeg

Arbocatalogus Paardenhouderij gereed

Arbocatalogus Paardenhouderij gereed

De arbocatalogus Paardenhouderij is goedgekeurd door de Arbeidsinspectie. In de catalogus staat hoe de werkzaamheden in de sector veilig en gezond kunnen plaatsvinden. De catalogus is te vinden op www.agroarbo.nl onder Paardenhouderij.

In tegenstelling tot wat de naam misschien doet vermoeden, is de arbocatalogus beslist geen dik saai boek. Het is eenpraktische en toegankelijke online handleiding, met handige checklijsten voor de dagelijkse praktijk en instructieve foto’s die laten zien hoe risico’s beheerst of opgelost kunnen worden. De arbocatalogus is gemaakt door de werkgevers en werknemers uit de sector zelf en getoetst door de Arbeidsinspectie. Dit maakt dat de oplossingen aansluiten bij de praktijk. Bij het opstellen van de catalogus zijn sociale partners ondersteund door Stigas, de preventiedienst van de agrarische en groene sectoren.

Hulpmiddel om aan Arbowet te voldoen

De arbocatalogus Paardenhouderij is voor werkgevers en werknemers een hulpmiddel om aan de arbowetgeving te voldoen. Bij controle op de naleving van de wet houdt de Arbeidsinspectie rekening met de door de sector zelf opgestelde arbocatalogus.

Onderwerpen

In de arbocatalogus staat onder andere beschreven hoe het handmatig instrooien en uitmesten van stallen, werken met een shovel en tillen gezond en veilig kunnen plaatsvinden. Maar ook onderwerpen als vloeibare stikstof op hengstenhouderijen en het scheren van paarden komen aan de orde. De arbocatalogus is een levend instrument. Dit betekent onder andere dat hij in een volgend stadium wordt uitgebreid met onderwerpen als psychosociale arbeidsbelasting (stress, pesten op het werk), lawaai en trillingen en biologische agentia (micro-organismen die een schadelijke invloed kunnen hebben op de mens).

Twaalf agrarische arbocatalogi

De agrarische en groene sector telt nog elf arbocatalogi die zijn opgesteld door werkgevers- en werknemers. Ook deze zijn goedgekeurd door de Arbeidsinspectie en te vinden op www.agroarbo.nl. Naast de arbocatalogus voor de Paardenhouderij zijn er arbocatalogi voor de volgende sectoren: bos en natuur, hoveniers, glastuinbouw, akkerbouw en vollegrondsteelt, fruitteelt, boomteelt, bloembollenteelt en -handel, varkenshouderij, pluimveehouderij, melkvee en graasdieren, en mechanisch loonwerk. De agrarische sector is de eerste sector die tegelijkertijd zoveel arbocatalogi heeft opgeleverd.

De arbocatalogus Paardenhouderij is onder begeleiding van Stigas opgesteld door de volgende organisaties: LTO Nederland, FNRS, FNV Bondgenoten en CNV BedrijvenBond.

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Op basis van de door uw gegeven antwoorden krijgt u een persoonlijk rapport met toelichting en advies.

SECTORRAAD PAARDEN

Postbus 3040
3850 CA Ermelo

Bezoekadres
De Beek 125
3852 PL Ermelo

 

Secretariaat

Hester van der Bij
T 0577 – 408320
M 06 – 11736117
E info@sectorraadpaarden.nl