AdobeStock_305664655-1-scaled.jpeg

Nieuwsbrief nummer 4 2010

Ermelo, 14 september 2010 – Het bestuur van de Sectorraad Paarden (SRP) heeft in de bestuursvergadering van 9 september jongstleden diverse onderwerpen besproken en besluiten genomen.

EIA aangetroffen in Nederlands paard

De Sectorraad Paarden (SRP) is geschrokken van het bericht van het Ministerie van LNV waarin bekend is gemaakt dat er Infectieuze Anemie (EIA). De besmettelijke ziekte is aangetroffen in Groot-Brittanie bij een uit Nederland afkomstig paard. ( www.minlnv.nl )

De SRP is al langere tijd in overleg met het Ministerie van LNV over een verbetering van de identificatie en registratie (I&R) van paarden. Een van de redenen daarvoor is het efficiënter kunnen bestrijden van besmettelijke paardenziekten.

Dit verontrustende bericht onderschrijft de noodzaak van efficiënte en snelle aanpak van het I&R dossier. De SRP heeft de voorkeur voor een verplichting tot registratie die wordt opgelegd vanuit het Ministerie van LNV. Waarbij de uitvoering en de regie in handen is van de SRP. De SRP vraagt om steun vanuit het Ministerie om dit systeem op te zetten en uit te voeren.

Het eerder geplande algemeen overleg over paarden in de Tweede Kamer op 9 september is uitgesteld in verband met de formatie van het kabinet. Tijdens dat overleg zou onder andere het I&R dossier ter sprake komen. Wanneer het overleg nu gaat plaatsvinden is nog niet bekend. De SRP is van mening dat dit debat zo snel mogelijk alsnog moet doorgaan, de steun van Tweede Kamer leden is nodig in dit dossier.

Vragen over EIA? Kijk op de website van de Sectorraad Paarden.

BTW

Dinsdag 7 september heeft de zitting plaatsgevonden naar aanleiding van de procedure over BTW op handel in paarden tussen Nederland en de Europese Commissie. De procedure draait om de vraag: Mag Nederland alle verkoop van paarden belasten tegen 6% BTW?

De zaak is lange tijd in voorbereiding geweest. Het Ministerie van Buitenlandse zaken heeft in overleg met de Sectorraad Paarden het Nederlandse standpunt bepaald en onderbouwd. De Sectorraad Paarden wordt in dit proces geadviseerd door Mr. Ton van de Camp, Biz advocaten. Tijdens de zitting is door een vertegenwoordiger van het Ministerie dit standpunt toegelicht. Frankrijk en Duitsland hebben zich in de procedure geïntervenieerd ter ondersteuning van Nederland. Tevens heeft Frankrijk een pleidooi gehouden ter ondersteuning van Nederland.

Een eerstvolgende stap in deze procedure is de uitspraak van de Advocaat Generaal van het Hof van Justitie op 5 oktober. Deze uitspraak is een advies aan de rechters die uiteindelijk een uitspraak moeten doen in deze zaak. Dit advies wordt niet in alle gevallen door de rechters overgenomen. Wanneer een definitieve uitspraak kan worden verwacht is nog onzeker. Het is mogelijk dat gewacht wordt op de procedures tegen Frankrijk en Duitsland.

Uitkomsten Strategische Commissie SRP

In de vorige nieuwsbrief wisten wij u al te melden dat de SRP een Commissie Strategie in het leven heeft geroepen om te komen tot een structurele oplossing voor de financiering van de SRP.

In juli zijn concrete voorstellen van de Commissie Strategie door het bestuur van de SRP besproken en aangenomen.

Naar aanleiding daarvan is het SRP bestuur, in de bestuursvergadering van september, voor het eerst in de nieuwe samenstelling bij elkaar gekomen. Het bestuur van de Sectorraad Paarden bestaat nu uit Theo Ploegmakers en Martien van den Heuvel namens de sport, Wim van Bemmel (Koepel Fokkerij) en Henk Visser (KWPN) namens de fokkerij en Mat Vestjens (LTO) en John Kraakman (FNHO) namens de ondernemers.

De verschillende dossiers waar de SRP mee bezig is worden ondergebracht bij het Platform Werkgroep Voorzitters (PWV) dat bestaat uit directeuren van de samenwerkende partijen in de SRP. Het PWV wordt op korte termijn bij elkaar geroepen voor een eerste vergadering. Daar worden de diverse beleidsonderwerpen verdeelt en nieuwe werkgroepen samengesteld.

SRP werkt aan convenant met Dierenbescherming

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over het convenant tussen de SRP en de Dierenbescherming. Op dit moment wordt in overleg tussen beide besturen, gewerkt aan een definitief document. Wij houden u op de hoogte over de voortgang.

SRP op zoek naar nieuwe voorzitter

In de vorige nieuwsbrief informeerden wij u al over het aanstaande afscheid van Johan Lokhorst als voorzitter van de SRP. Een vertrouwenscommissie bestaande uit bestuursleden Ploegmakers, Van Bemmel en Kraakman, gaat op zoek naar een geschikte opvolger voor Johan Lokhorst.

Bestuur akkoord met Plan van Aanpak Diergezondheid

Door de werkgroep plan van aanpak Diergezondheid, bestaande uit Jaap Werners, Drs. Frits Sluyter, Drs. Fenna Westerduin (NHK), Dr. Marianne Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan (UU) en Dr. Kees van Maanen (GD), is een zeer informatief document afgeleverd. Versie nummer 12 is in het bestuur van de SRP besproken en goedgekeurd. Er worden een aantal aanbevelingen gedaan en voorwaarden geschetst waarmee de SRP aan slag moet om te komen tot een passen diergezondheidsbeleid.

Belangrijkste aanbevelingen van het rapport:

· Het opzetten van een ‘early warning’ systematiek in samenwerking met onder andere de Gezondheidsdienst voor Dieren, Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht en de Groep Geneeskunde Paard. Dit in combinatie met een Paardenloket waar besmettelijke paardenziekten gemeld kunnen worden en vragen kunnen worden gesteld.

· Starten met de opzet van een actueel I&R systeem wat noodzakelijk is voor een effectieve monitoring & surveillance.

· Internationale lobby voor de ontwikkeling van veilige en efficiënte (marker) vaccins.

· Gestructureerde financiering vanuit de paardensector waar de gevolgen van bestrijdingsplichtige en niet-bestrijdingsplichtige ziekten uit betaald worden.

· Kennisverspreiding over infectieziekten via onder andere NHK.

Frits Sluyter neemt afscheid van de SRP

Frits Sluyter is per oktober niet langer actief als secretaris van de Sectorraad Paarden. In verband met vakantie is Sluyter vanaf heden niet meer bereikbaar. Het secretariaat van de SRP wordt waargenomen door Nelleke Krol en Heleen Prinsen, beiden werkzaam bij de ZLTO, waar het SRP secretariaat is gevestigd.

Het SRP bestuur is bedankt Frits Sluyter voor de prettige samenwerking in de afgelopen tijd en wenst hem veel succes in zijn verdere loopbaan.

Volgende bestuursvergadering Sectorraad Paarden in november

De volgende vergadering van het bestuur van de SRP vindt plaats op 25 november 2010.

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Op basis van de door uw gegeven antwoorden krijgt u een persoonlijk rapport met toelichting en advies.

SECTORRAAD PAARDEN

Postbus 3040
3850 CA Ermelo

Bezoekadres
De Beek 125
3852 PL Ermelo

 

Secretariaat

Hester van der Bij
T 0577 – 408320
M 06 – 11736117
E info@sectorraadpaarden.nl