AdobeStock_305664655-1-scaled.jpeg

Sectorraad Paarden presenteert ‘Twaalf richtlijnen voor het verbeteren van paardenwelzijn.’

De Sectorraad Paarden (SRP) heeft op verzoek van staatssecretaris Bleker basisregels opgesteld voor het verbeteren van het paardenwelzijn in Nederland. In een brief aan de Tweede Kamer d.d. 1 maart 2011 heeft  de staatssecretaris aangegeven dat hij SRP heeft verzocht om voor 1 mei met een concreet voorstel te komen. Met de ‘Twaalf richtlijnen voor paardenwelzijn’ komt de SRP aan de wens van de staatssecretaris tegemoet.

SRP-voorzitter Piet Jansen is blij met de komst van deze richtlijnen. Jansen: “Bij het opstellen van deze basisregels voor de paardenhouders wordt waar mogelijk aangesloten bij het Paardenbesluit van de Dierenbescherming. Vanuit de samenwerkende organisaties binnen de SRP is veel input gekomen voor deze basisregels. Het zijn praktisch uitvoerbare maatregelen, met de nodige ambitie, waar paardenhouders in de praktijk mee kunnen werken.”

De komende maanden wordt hard gewerkt aan een verdere implementatie en verankering van de richtlijnen. De twaalf richtlijnen voor paardenhouders worden, waar nodig verder uitgewerkt en ondergebracht in een Gids Goede Praktijken en voorzien van een uitgebreide toelichting. De verwachting is, dat dit project uiterlijk 1 september 2011 gereed is. Communicatie naar paardenhouders over deze richtlijnen is een van de speerpunten in de verdere uitwerking.

De twaalf richtlijnen gaan onder andere over adequate voeding, een boxoppervlakte passend bij de grootte van paard of pony, voldoende beweging, lichthoeveelheid in stallen, te stellen eisen aan stallen en weiden, preventie en behandeling tegen ziekten of aandoeningen, het verbod op het couperen van staarten, voorwaarden voor het houden van paardenmarkten, het op goede wijze spenen van veulens,  de juiste houding ten opzichte van stereotype gedrag en zweepgebruik.

Voor de complete brief aan de staatssecretaris en de voortgangsrapportage 2010 verwijzen wij u naar onze website https://www.sectorraadpaarden.nl/nl/werkgroepdw.html

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Op basis van de door uw gegeven antwoorden krijgt u een persoonlijk rapport met toelichting en advies.

SECTORRAAD PAARDEN

Postbus 3040
3850 CA Ermelo

Bezoekadres
De Beek 125
3852 PL Ermelo

 

Secretariaat

Hester van der Bij
T 0577 – 408320
M 06 – 11736117
E info@sectorraadpaarden.nl