AdobeStock_305664655-1-scaled.jpeg

Succes voor Sectorraad Paarden op het BTW dossier

Donderdagavond 3 november is het voorstel om de BTW op handel in paarden te wijzigen naar 19%, behandeld in de Tweede Kamer. In de voorgestelde wetswijziging was het 6%-tarief alleen toegestaan voor levering van paarden en pony’s, met het oog op slachting. Dit zou betekenen dat voor de levering van de andere paarden het algemene tarief (19%) moet gelden.

De werkgroep fiscaal, sociaal, economische zaken van de Sectorraad Paarden (SRP) heeft ingezet op een optimale uitwerking van de wetswijziging. Enerzijds het gelijktijdig ingaan van deze wetswijziging in Nederland, Frankrijk en Duitsland. Anderzijds was de inzet, paarden in opfok (tot en met het vijfde levensjaar) en paarden actief in de fokkerij, ook als landbouwpaarden onder het 6% tarief te laten vallen.

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel is door de het CDA een amendement ingediend om het voorliggende wetsvoorstel aan te passen met betrekking tot het onder het lage tarief behouden van paarden voor de landbouw.

Daarnaast is er een motie ingediend door de VVD en het CDA om de wetswijziging in Nederland tegelijkertijd in te laten gaan met de wetswijziging in Frankrijk en Duitsland.

Dinsdag 8 november is gestemd over bovengenoemd amendement en motie en beiden zijn aangenomen door de Tweede Kamer. Met betrekking tot de motie heeft de staatssecretaris van Financiën Weekers, inmiddels een brief gestuurd aan de Europese commissie met het verzoek om gelijktijdige invoering met Duitsland en Frankrijk toe te staan. Het aangenomen amendement betekend dat er een opening gecreëerd is om met het ministerie van Financiën overeenstemming te krijgen over uitzonderingen voor paarden in opfok (tot en met het vijfde levensjaar) en paarden actief in de fokkerij, en deze onder het 6% tarief te behouden.

SRP werkgroep voorzitter Wilfred Franken: “Het is een geweldige prestatie die we als SRP neergezet hebben door enerzijds het gesprek aan te gaan met het ministerie van Financien en anderzijds via het informele circuit (lobby) op basis van goed gefundeerde argumenten Kamerleden te informeren. Ons doel is altijd geweest om een gelijke concurrentie positie te behouden voor onze Nederlandse paardenhandel binnen Europa. Dit doel is nu via deze zeer belangrijke stap dichterbij gekomen.”

Achtergrond informatie:

Op 3 maart 2011 bracht de Sectorraad Paarden (SRP) het persbericht naar buiten dat het Europese Hof van Justitie besloten heeft de Nederlandse wetgeving ten onrechte het verlaagde btw-tarief van 6% toepast op de levering van alle paarden en pony’s. Voor de praktijk betekende dit arrest dat voorlopig voor alle paarden en pony’s het 6%-tarief bleef gelden tot het nieuwe wetsvoorstel wordt aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer.

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Op basis van de door uw gegeven antwoorden krijgt u een persoonlijk rapport met toelichting en advies.

SECTORRAAD PAARDEN

Postbus 3040
3850 CA Ermelo

Bezoekadres
De Beek 125
3852 PL Ermelo

 

Secretariaat

Hester van der Bij
T 0577 – 408320
M 06 – 11736117
E info@sectorraadpaarden.nl