AdobeStock_305664655-1-scaled.jpeg

De winter kondigt zich aan: paarden gaan weer naar binnen

Sociaal contact is de basisbehoefte van een paard

Ermelo, 16 december 2011 – Sociaal contact is een essentiële basisbehoefte van een paard. Dit thema wordt de komende tijd actief door de Sectorraad Paarden (SRP) naar buiten gecommuniceerd. We hebben genoten van een droog en relatief warm najaar, maar nu de winter zich aankondigt zullen de meeste paardenhouders en -eigenaren hun paarden weer naar binnen halen. In dit kader vraagt de SRP extra aandacht voor het feit dat sociaal contact een basisbehoefte is voor een paard. De Gids voor Goede Praktijken geeft extra handvaten voor paardenhouders hoe hiermee om te gaan.

Voor het omgaan met paarden dienen de (on)mogelijkheden en noodzakelijke biologische behoeften van een paard als uitgangspunt genomen te worden. En niet de behoefte van de mens. Paardenhouders en –eigenaren dragen de verantwoordelijkheid om hun paard(en) de juiste zorg te bieden. Sociaal contact is voor paarden een essentiële basisbehoefte. Lichamelijk contact is hierbij ook belangrijk. Indien mogelijk worden paarden samen met of in de nabijheid van één of meer andere paarden gehuisvest. Daarnaast is het belangrijk dat ze over zoveel mogelijk ruimte beschikken en voldoende beweging krijgen.

Fysiek contact

Het is onwenselijk één paard te houden tenzij er dagelijks contact met één of twee soortgenoten mogelijk isAls er geen noodzaak is (om veiligheidsredenen of gezondheidsredenen) om geïsoleerd te staan, is het wenselijk dat paarden met een soortgenoot fysiek contact (minimaal met hoofd en nek) met elkaar kunnen hebben. Paarden blijven dieren met eigen ervaringen en karakters die elkaar mogen of niet. Dus moet er soms gezocht worden naar een goede combinatie van paarden die bij elkaar kunnen. Er kunnen redenen om paarden niet fysiek bij elkaar te zetten.

Veulens

Veulens worden geleidelijk vanaf een leeftijd van minimaal vier maanden gespeend. Plaats de veulens na het spenen in een groep van minimaal twee paarden. Onderzoek heeft uitgewezen dat veulens in een groep elkaar uitdagen om te bewegen. Hiermee wordt hun fysieke ontwikkeling gestimuleerd. Voldoende beweging en goede voeding vanaf de geboorte is noodzakelijk voor de ontwikkeling van bot- en spierstructuren in de onderste ledematen. Alle veulens worden geboren als sociale dieren. Dit moeten ze echter leren. Dat kunnen ze alleen leren van soortgenoten, liefst van dezelfde leeftijd.

Gids voor Goede Praktijken

Sinds augustus is de Gids voor Goede Praktijken digitaal beschikbaar. In deze gids heeft de Sectorraad Paarden (SRP) op verzoek van staatssecretaris Bleker een aantal basisregels opgesteld voor het verbeteren van paardenwelzijn in Nederland. Met deze gids en voorlichtingsactiviteiten beoogt de SRP handvaten te bieden voor de onkunde waarmee de meeste problemen te maken hebben. Deze gids is te downloaden op https://www.sectorraadpaarden.nl/. Een publieksvriendelijke versie met extra achtergrondinformatie is te vinden op https://www.nhk.nl/.

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Op basis van de door uw gegeven antwoorden krijgt u een persoonlijk rapport met toelichting en advies.

SECTORRAAD PAARDEN

Postbus 3040
3850 CA Ermelo

Bezoekadres
De Beek 125
3852 PL Ermelo

 

Secretariaat

Hester van der Bij
T 0577 – 408320
M 06 – 11736117
E info@sectorraadpaarden.nl