AdobeStock_305664655-1-scaled.jpeg

Sectorraad Paarden presenteert Agenda Infectieuze Ziekten

Sectorraad Paarden presenteert Agenda Infectieuze Ziekten

Haalbare en betaalbare prioriteiten met als doel, borging van paardengezondheid

Tijdens de Dag van het Gezonde Paard d.d. 10 november 2011, heeft de Piet Jansen, namens de Sectorraad Paarden (SRP), de Agenda Infectieuze Ziekten aangeboden aan staatssecretaris Bleker van Economie, Landbouw en Innovatie. Met de uitvoering van deze agenda bevorderen de samenwerkende partijen van de SRP, de gezondheid van paarden en spannen zij zich in om te voorkomen dat nieuwe, risicovolle ziekten ons land binnenkomen.

SRP-voorzitter Piet Jansen is blij met de Agenda en de bijbehorende acties: “In de Agenda Infectieuze Ziekten hebben we, op basis van risicoanalyse, prioriteiten aangegeven voor preventie en bestrijding van infectieuze ziekten”. “We kiezen ervoor om zoveel mogelijk uit te gaan van bestaande structuren en systemen. Ook in de paardensector is de economische crisis duidelijk voelbaar en zeker dan is het niet logisch om te kiezen voor systemen die leiden tot een directe kostenverhoging voor de paardenhouder/-eigenaar” aldus Jansen.

Toenemend internationaal transport en ook de klimaatverandering vormen een risico voor de insleep en verspreiding van nieuwe besmettelijke ziekten in Nederland. Deze vormen een belemmering voor het welzijn en de gezondheid van paarden. Daarom zijn in de Agenda Infectieuze Ziekten een aantal maatregelen opgenomen om deze risico’s te beperken.

De Agenda Infectieuze ziekten bestaat uit negen hoofdstukken waarin onder andere preventie, bestrijding, monitoring, rol van de sector en rol van de overheid zijn uitgewerkt. De meest risicovolle infectieuze paardenziekten, Afrikaanse Paardenpest (APP), West Nile Virus (WNV) en Equine Infectieuze Anemie (EIA) worden uitgebreid toegelicht.

In de Agenda Infectieuze Ziekten is bovendien een concreet actieplan opgenomen voor 2011 -2013. Grenscontrole heeft volgens de sector de hoogste prioriteit, gericht op het voorkomen van insleep van APP, WNV en EIA. Verder hebben acties met betrekking tot vaccinatie tegen APP en WNV prioriteit. Monitoring en surveillance naar de aanwezigheid van infectieuze ziekten in Nederlandse paardenpopulatie wordt in 2012 opgestart. Deze monitoring wordt gezamenlijk door de overheid en de sector gefinancierd. De monitoring en surveillance is in eerste instantie gericht op EIA en WNV.

De samenwerkende partijen van de SRP, met elkaar 400.000 leden vertegenwoordigend, houden zich actief bezig met het borgen van paardengezondheid op basis van de Agenda Infectieuze Ziekten. Het komende jaar wordt er op diverse manieren en in allerlei media aandacht besteed aan dit onderwerp. Door middel van voorlichting en blijvende aandacht moet zowel de gebonden als ongebonden paardenhouder en –eigenaar worden bereikt en geïnformeerd.

De Agenda Infectieuze Ziekten is digitaal beschikbaar op de website van de SRP: https://www.sectorraadpaarden.nl/nl/agenda-infectieuze-ziekten.html

Foto vrij te gebruiken door de pers klik hier

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Op basis van de door uw gegeven antwoorden krijgt u een persoonlijk rapport met toelichting en advies.

SECTORRAAD PAARDEN

Postbus 3040
3850 CA Ermelo

Bezoekadres
De Beek 125
3852 PL Ermelo

 

Secretariaat

Hester van der Bij
T 0577 – 408320
M 06 – 11736117
E info@sectorraadpaarden.nl