AdobeStock_305664655-1-scaled.jpeg

Handige checklist voor welzijn paard

Ermelo (SRP) – In 2009 is door Wageningen UR Livestock Research het onderzoek Welzijnsmonitor Paardenhouderij uitgevoerd. Dit in opdracht van het ministerie van EL&I, KNHS, LTO en FNHO en de Dierenbescherming.. Aanvankelijk was het de bedoeling een volledig wetenschappelijk onderbouwde Welzijnsmonitor Paard te ontwikkelen. In de uitvoering bleek het niet haalbaar om de mate van welzijn wetenschappelijk te meten en te verwerken in een praktisch hanteerbare monitor. Gedurende het project is wel veel kennis opgedaan over de aspecten die bij het welbevinden van paarden een rol spelen. Die ervaring wordt de komende periode gebundeld in een praktische BasisCheck voor Paardenwelzijn. Elementen uit ‘Plan van aanpak welzijn paardenhouderij’ en de ‘Gids voor Goede Praktijken’ worden hierin meegenomen.

De BasisCheck voor Paardenwelzijn wordt een praktische checklist waaruit paardenhouders kunnen opmaken hoe het met hun dieren is gesteld en hoe zij het welzijn nog verder kunnen verbeteren. Of en de wijze waarop de zogeheten BasisCheck voor Paardenwelzijn het beste kan worden gerealiseerd wordt onderzocht door de Sectorraad Paarden.

Complex is wel dat tijdens het onderzoek is gebleken dat afhankelijk van ondermeer gebruik, ras, leeftijd andere welzijnsparameters van toepassing zijn. De check gaat hier voldoende ruimte voor geven .

De BasisCheck wijst de gebruiker op de verschillende aspecten die relevant zijn voor het welzijn van de paarden. Bijvoorbeeld het aantal uren en type beweging dat een paard krijgt, beschikbaarheid van ruwvoer, water en mogelijkheden tot sociaal contact. Op basis van de uitkomsten van de BasisCheck kan de paardeneigenaar zelf beoordelen hoe het welzijn van het paard gewaarborgd is en indien nodig worden oplossingen aangereikt om het welzijn op specifieke punten verder te verbeteren. Vaak met eenvoudige maatregelen.

Met de BasisCheck voor Paardenwelzijn geeft de Sectorraad Paarden een signaal af, ‘Zorg goed voor je paard’ en geeft duidelijke handvatten voor verbetering van paardenwelzijn, ook door de inhoud van de Gids Goede Praktijken herhaald onder de aandacht te brengen. Een logische volgende stap op de campagne ‘Ik zorg goed voor mijn paard. Wat doe jij’. Daarnaast worden door partijen in de Sectorraad Paarden, daar waar mogelijk verbeterpunten verankerd in reglementen, bijvoorbeeld het KNHS wedstrijdreglement.

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Op basis van de door uw gegeven antwoorden krijgt u een persoonlijk rapport met toelichting en advies.

SECTORRAAD PAARDEN

Postbus 3040
3850 CA Ermelo

Bezoekadres
De Beek 125
3852 PL Ermelo

 

Secretariaat

Hester van der Bij
T 0577 – 408320
M 06 – 11736117
E info@sectorraadpaarden.nl