AdobeStock_305664655-1-scaled.jpeg

Eerste exemplaar ‘Visie Hippisch Onderwijs in 2028’ aangeboden

Op donderdag 24 januari werd het eerste exemplaar van de ‘Visie Hippisch Onderwijs in 2028′ aangeboden aan Piet Jansen, voorzitter van de Sectorraad Paarden. De visie, verwerkt in een prachtige brochure dient als hulpmiddel in de discussie over de toekomst van de bedrijfstak en de te nemen stappen om die toekomst zeker te stellen.

De ‘Visie Hippisch Onderwijs in 2028′ is opgesteld door het LEI Wageningen UR op verzoek van het platform Hippisch Bedrijf en Onderwijs. Vanuit de gedachte dat een sterk hippisch bedrijfsleven niet kan functioneren zonder sterke hippische opleidingen is een samenwerkingsverband ontstaan tussen: FNRS/FNHO, Aequor, mbo Helicon Deurne en Groenhorst Barneveld, hbo Van Hall Larenstein, Stichting ORUN en NHK.

Dit samenwerkingsverband; bekend als het platform Hippisch Bedrijf en Onderwijs is vervolgens een KIGO-project gestart (Kennisinnovatie Groen Onderwijs) van waaruit het LEI Wageningen UR is gevraagd een toekomstvisie te ontwikkelen ten behoeve van de paardenhouderij. Deze visie kwam tot stand door middel van interviews met sectorexperts en beschrijvingen van maatschappelijke trends, waaruit ontwikkelrichtingen voor het Hippisch Onderwijs konden worden afgeleid. De visie is bedoeld om een discussie in de sector op gang te brengen over de te volgen weg naar het jaar 2020 en verder. Er is voor 2028 gekozen vanuit de gedachte dat de kampioenen van 2028 rond dit moment aan hun paardensport opleiding gaan beginnen.

“De voorzitter van de SRP heeft zijn waardering uitgesproken voor wat het Platform en het LEI op tafel hebben gelegd. Hij ziet het als een eerste handreiking voor het broodnodige gesprek over de toekomst van – het onderwijs ten behoeve van – de sector. Jansen gaf aan dat de visie zal worden besproken in de onlangs in het leven geroepen werkgroep Onderwijs van de SRP. Ook zal deze geagendeerd worden voor het bestuur van de SRP.”

Klik hier voor de digitale versie van de visie

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Op basis van de door uw gegeven antwoorden krijgt u een persoonlijk rapport met toelichting en advies.

SECTORRAAD PAARDEN

Postbus 3040
3850 CA Ermelo

Bezoekadres
De Beek 125
3852 PL Ermelo

 

Secretariaat

Hester van der Bij
T 0577 – 408320
M 06 – 11736117
E info@sectorraadpaarden.nl