AdobeStock_305664655-1-scaled.jpeg

Veiligheidscertificaat voor leerbedrijven

Ermelo (SRP) – Op 1 juli 2013 hebben vertegenwoordigers van de Sectorraad Paarden (onderwijswerkgroep), Stigas en Aequor met elkaar gesproken over de knelpunten die bij zowel onderwijs als bedrijfsleven worden ervaren nu het veiligheidscertificaat verplicht onderdeel uitmaakt van de erkenning als leerbedrijf. Uitrol van het huidige veiligheidscertificaat over alle hippische accommodaties leidt tot verlies van leerbedrijven zowel in aantallen als inbrede diversiteit aan leerbedrijven. Tegelijkertijd bestaat er grote behoefte om de veiligheid op hippische leerbedrijven te verbeteren. Genoemde partijen hechten veel waarde aan een veilige leeromgeving voor toekomstige vakmensen in de hippische sector waarbij eveneens behoefte bestaat aan onafhankelijke toetsing van die veiligheid.

Dit heeft ertoe geleid dat besloten is om door de Stichting Veilige Paardensport (SVP) een differentiatie te laten aanbrengen in het veiligheidscertificaat zodat voor de verschillende typen ondernemingen die de hippische sector kent, een passende versie van het veiligheidscertificaat komt. Dit in nauw overleg met de belanghebbende partijen die over de procesgang in september nader worden geïnformeerd. Tevens is de behoefte aangegeven om kritisch te kijken naar de kosten die de aanvraag en verlenging van het certificaat met zich mee brengen. Hierover zal contact opgenomen worden met het bestuur van de SVP. De gewenste aanpassingen zijn gereed en bekrachtigd voor 1januari 2014.

Om de periode tussen 1 augustus 2013 en 1 januari 2014 te overbruggen is gekozen voor een tijdelijke tussenoplossing waarbij het veiligheidscertificaat onverminderd van kracht blijft. Deze tussenoplossing houdt in dat indien een leerling aantoonbaar niet de beschikking heeft over een passend leerbedrijf dat beschikt over het veiligheidscertificaat, in die specifieke situatie gewerkt kan worden met een leerbedrijf dat over een door een onafhankelijke, in de sector deskundige Arbodienst getoetste, RisicoInventarisatie en Evaluatie (RIE) beschikt. Als door de betreffende Arboadviseur wordt geconstateerd dat het leerbedrijf op grond van de RIE die toetsing kan doorstaan kan Aequor het bedrijf, mits dit voldoet aan de overige criteria van Aequor, erkennen. Daarnaast is het altijd mogelijk dat het bedrijf alsnog een veiligheidscertificaat aanvraagt. Over de praktische uitwerking van deze tussenoplossing ontvangt u op korte termijn nadere informatie.

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Op basis van de door uw gegeven antwoorden krijgt u een persoonlijk rapport met toelichting en advies.

SECTORRAAD PAARDEN

Postbus 3040
3850 CA Ermelo

Bezoekadres
De Beek 125
3852 PL Ermelo

 

Secretariaat

Hester van der Bij
T 0577 – 408320
M 06 – 11736117
E info@sectorraadpaarden.nl