AdobeStock_305664655-1-scaled.jpeg

Aanvullende informatie rhinopneumonie in Lienden

ERMELO (SRP) – Omtrent het hedenochtend verspreidde persbericht over een geval van rhinopneumonie is aanvullende informatie bekend.

Het zieke paard welke op de kliniek verbleef werd behandeld met corticosteroïden welke als bijwerking hebben dat de algemene weerstand verlaagd kan worden. Door deze weerstandsverlaging heeft het herpesvirus waarschijnlijk kunnen aanslaan waardoor de patiënt de neurologische vorm van rhinopneumonie heeft kunnen ontwikkelen.

De staf van de Lingehoeve heeft in overleg met specialisten de paarden welke op dat moment in de gesloten stal afdeling stonden in een quarantaine afdeling op een veilige afstand van de kliniek gezet. Tevens zijn de stallen grondig schoongemaakt en gedesinfecteerd. Op grond van de voorzorgsmaatregelen heeft de Lingehoeve in genoemd overleg besloten dat het verantwoord is om open te blijven.

Voor meer informatie over Rhinopneumonie verwijst de SRP naar www.sectorraadpaarden.nl

Dit weekend is bij Lingehoeve Diergeneeskunde in Lienden een uitbraak van Rhinopneumonie vastgesteld. Paarden uit de directe omgeving van het besmette bedrijf (aangrenzende locaties met paarden) mogen aan evenementen waaronder keuringen en wedstrijden deelnemen wanneer er een gezondheidsverklaring is afgegeven.

Op het bedrijf in Lienden gaat het om de neurologische vorm van rhinopneumonie bij één paard. De Gezondheidsdienst heeft dit na onderzoek bevestigd.

Direct bij de eerste verschijnselen is de afdeling, waar die patiënt stond, afgesloten van de andere afdelingen. De eigenaren van andere opgenomen patiënten op deze afdeling zijn geïnformeerd. Ook de eigenaren van andere patiënten die op die afdeling hadden gestaan voordat het paard ziek werd, zijn hierover geïnformeerd. Hierdoor is er een verminderd en controleerbaar verspreidingsrisico.

Paarden die toch met andere paarden van dit bedrijf in contact zijn geweest dienen geïsoleerd te worden van andere paarden en moeten dagelijks getemperatuurd worden. Bij verdenking van Rhino raadpleeg dan direct uw dierenarts.

Voor meer informatie over Rhinopneumonie verwijst de SRP naar www.sectorraadpaarden.nl

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Op basis van de door uw gegeven antwoorden krijgt u een persoonlijk rapport met toelichting en advies.

SECTORRAAD PAARDEN

Postbus 3040
3850 CA Ermelo

Bezoekadres
De Beek 125
3852 PL Ermelo

 

Secretariaat

Hester van der Bij
T 0577 – 408320
M 06 – 11736117
E info@sectorraadpaarden.nl