AdobeStock_305664655-1-scaled.jpeg

De Paardenhouderij in het omgevingsrecht, handreiking voor de praktijk, beschikbaar

De Sectorraad Paarden (SRP) heeft op 2 juni 2014 ‘De Paardenhouderij in het omgevingsrecht, handreiking voor de praktijk, gepubliceerd. Deze publicatie is tot stand gekomen in samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Het is een nieuwe versie van de eerdere publicatie ‘Paardenhouderij en Ruimtelijke Ordening, herziene handreiking voor de praktijk’. De nieuwe versie van de handreiking is digitaal beschikbaar en voor iedereen te downloaden op de website van de Sectorraad Paarden.

In 2006 werd de eerste versie van de Handreiking opgesteld en beschikbaar gesteld aan alle gemeenten. In 2009 werd een eerste herziening uitgebracht. Als gevolg van veranderende wet- en regelgeving, zoals de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht), maar ook recente jurisprudentie, is nu opnieuw een update gemaakt van de handreiking.

Volgens Marieke Toonders van Den Hollander Advocaten is het goed dat de Handreiking weer helemaal bij de tijd is.”Inmiddels heeft de Handreiking een belangrijke status verworven, waardoor zowel het bevoegd gezag als de rechterlijke macht er veelvuldig gebruik van maken. De Handreiking is eigenlijk onmisbaar geworden voor iedereen die in het omgevingsrecht direct of indirect bij de paardenhouderij betrokken is. Met de actualisatie is de Handreiking weer helemaal up-to-date.”

“De Sectorraad Paarden vertrouwt erop dat deze derde druk van de handreiking zijnweg weet te vinden bij beleidsbepalers bij Rijk, provincies en gemeenten en andere belangstellenden. Ook nu weer houden wij ons aanbevolen voor suggesties en opmerkingen” aldus SRP voorzitter Piet Jansen.

Op 24 juni vindt in Ermelo een informatiebijeenkomst plaats over de handreiking. Meer informatie hierover vindt u binnenkort op onze website.

De paardenhouderij in het omgevingsrecht, handreiking voor de praktijk is digitaal beschikbaar op de website van de Sectorraad Paarden.

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Op basis van de door uw gegeven antwoorden krijgt u een persoonlijk rapport met toelichting en advies.

SECTORRAAD PAARDEN

Postbus 3040
3850 CA Ermelo

Bezoekadres
De Beek 125
3852 PL Ermelo

 

Secretariaat

Hester van der Bij
T 0577 – 408320
M 06 – 11736117
E info@sectorraadpaarden.nl