AdobeStock_305664655-1-scaled.jpeg

Gids voor Goede Praktijken Welzijn Paard is standaard

Op 1 juli werd het Besluit houders van dieren  een feit. Met het van kracht gaan van het Besluit Houders van Dieren geldt de Gids voor Goede Praktijken als algemeen geldende standaard voor de gehele paardensector. Het Besluit Houders van Dieren brengt een aantal veranderingen met zich mee, ook voor de paardenhouder.

In het besluit zijn regels opgenomen die vallen onder de Wet Dieren. Hiermee vervallen een aantal andere wet- en regelgevingen rondom dierwelzijn. De wet- en regelgevingen rondom dierwelzijn zijn dus vanaf 1 juli 2014 opgenomen in het Besluit Houders van Dieren. Het Honden en kattenbesluit uit 1999 is hier een voorbeeld van. De regels in het Besluit Houders van Dieren zijn van toepassing op alle dieren met een eigenaar,of het nu gaat om huisdieren, hobbydieren of dieren in de veehouderij.

Er zijn regels voor:

·de huisvesting, gezondheid en verzorging van gezelschapsdieren, paarden en ezels

·het fokken en socialiseren van gezelschapsdieren, paarden en ezels

·de vakbekwaamheid van de beheerder van de inrichting. De beheerder van de inrichting is degene die de dagelijkse leiding heeft.

Het Besluit houders van dieren verruimt onder andere de huisvestings- en verzorgingseisen die al golden voor bedrijfsmatig gehouden honden en katten naar wetgeving voor álle dieren die als gezelschapsdier worden gehouden en dus ook hobbymatig gehouden paarden en ezels.

Het nieuwe besluit bevat bovendien de verplichting om dieren goed te socialiseren. Wie veulens huisvest tijdens de gevoelige periode voor socialisatie, moet ervoor zorgen dat ze kennis kunnen maken met mensen en aan andere paarden/veulens. Ook moeten ze goed kunnen wennen aan houderij-omstandigheden. Bovendien moeten ze soorteigen gedrag kunnen leren en uitvoeren.

Al met al wordt met de invoering van dit besluit het dierenwelzijn vergroot, met name op het gebied van de bedrijfsmatige handel, het fokken en de huisvesting van gezelschapsdieren.

De Sectorraad Paarden (SRP) heeft in 2012 een Gids voor Goede Praktijken gepresenteerd. Daarin zijn 12 richtlijnen voor paardenwelzijn opgenomen. Met de invoering van de Wet Dieren, waar dit Besluit een onderdeel van is, wordt ook de Gids voor Goede Praktijken een algemeen geldende standaard voor de hele sector.

Dit houdt in dat de Gids voor goede praktijken als leidraad kan dienen voor inspecteurs bij meldingen van bijvoorbeeld mistanden op een bedrijf.

Wilt u meer weten over de Gids voor Goede Praktijken met de12 richtlijnen voor Voeding, Huisvesting, Gezondheid en Transport? Kijk dan op de website www.sectorraadpaarden.nl

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Op basis van de door uw gegeven antwoorden krijgt u een persoonlijk rapport met toelichting en advies.

SECTORRAAD PAARDEN

Postbus 3040
3850 CA Ermelo

Bezoekadres
De Beek 125
3852 PL Ermelo

 

Secretariaat

Hester van der Bij
T 0577 – 408320
M 06 – 11736117
E info@sectorraadpaarden.nl