AdobeStock_305664655-1-scaled.jpeg

Gezondheidsoverleg paard van start gegaan

Gisteren vond in Ermelo het eerste gezondheidsoverleg paard plaats. Het gezondheidsoverleg paard is een initiatief van de Sectorraad Paarden in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken. Dit initiatief vloeit voort uit het convenant ‘Samen werken aan paardengezondheid’ dat eind 2013 definitief werd ondertekend door zowel de Sectorraad Paarden als het ministerie van Economische Zaken.

Het convenant is een uitwerking van de in 2011 gepresenteerde Agenda Infectieuzeziekten paard. De SRP en het ministerie werken de komende jaren samen aan een aantal onderwerpen die belangrijk zijn voor de paardensector waaronder monitoring en surveillance naar de aanwezigheid van infectieuze ziekten in de Nederlandse paardenpopulatie. Daarnaast is de helpdesk voor en door dierenartsen onderdeel van het convenant evenals het gezondheidsoverleg. SRP voorzitter Piet Jansen: ”De SRP is blij dat we nu kunnen starten met het gezondheidsoverleg, het is belangrijk dat alle relevante partijen aan tafel zitten om kennis en informatie uit te wisselen”.

Het gezondheidsoverleg wordt vanaf nu structureel twee maal per jaar georganiseerd door de SRP. Tijdens dit overleg worden onder andere de resultaten van de monitoring en surveillance besproken welke inmiddels door de Gezondheidsdienst voor Dieren in opdracht van de SRP wordt uitgevoerd. Daarnaast brengen alle partijen actuele onderwerpen in ter bespreking. Aan het gezondheidsoverleg nemen onder andere de volgende organisaties deel: GD, CVI, RIVM, NVWA,Universiteit Utrecht, GGP en PVE.

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Op basis van de door uw gegeven antwoorden krijgt u een persoonlijk rapport met toelichting en advies.

SECTORRAAD PAARDEN

Postbus 3040
3850 CA Ermelo

Bezoekadres
De Beek 125
3852 PL Ermelo

 

Secretariaat

Hester van der Bij
T 0577 – 408320
M 06 – 11736117
E info@sectorraadpaarden.nl