AdobeStock_305664655-1-scaled.jpeg

Eerste resultaten monitoring West Nile Virus en Equine Infectieuze Anemie bekend

De monitoring op West Nile Virus is in Nederland gestart in het najaar van 2014. De monitoring wordt uitgevoerd door de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) in opdracht van de Sectorraad Paarden (SRP). Voor deze monitoring zijn in 2014 220 bloedmonsters ingestuurd vanuit 25 dierenartsenpraktijken. Deze monitoring leverde geen positieve monsters op.

Eind 2011 heeft de SRP in overleg met het toenmalige ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie (EL&I), een agenda infectieuze ziekten vastgesteld. Op basis hiervan bleek sprake van een gezamenlijke basis om een samenwerking te starten op het gebied van paardengezondheid. Een onderdeel van deze samenwerking is de monitoring ten behoeve van West Nile Virus (WNV) en Equine Infectieuze Anemie (EIA) bij paarden in Nederland.

Voor de monitoring EIA zijn in 2014 300 bloedmonsters ingestuurd, afkomstig van twee slachterijen. Deze bloedmonsters zijn, volgens afspraak met de betrokken partijen, opgeslagen en worden op zijn vroegst drie maanden na afname getest. Ten tijde van het schrijven van dit bericht zijn een gedeelte van de bloedmonsters getest en de uitslagen daarvan waren negatief (geen EIA aangetoond).

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Op basis van de door uw gegeven antwoorden krijgt u een persoonlijk rapport met toelichting en advies.

SECTORRAAD PAARDEN

Postbus 3040
3850 CA Ermelo

Bezoekadres
De Beek 125
3852 PL Ermelo

 

Secretariaat

Hester van der Bij
T 0577 – 408320
M 06 – 11736117
E info@sectorraadpaarden.nl