AdobeStock_305664655-1-scaled.jpeg

Ondertekening convenant SRP en mbo onderwijs paard

Ermelo (SRP); Afgelopen periode is er intensief samengewerkt door onderwijs en de paardensportbranche. Het kwalificatiedossier Paardensport- en houderij is tot stand gekomen in samenspraak tussen de scholen en de branche, o.a. zijn de hippische exameneisen geïntegreerd in het kwalificatiedossier.

Als aansluitende stap is op 3 november 2016 door Piet Jansen (voorzitter van de Sectorraad Paarden), Pieter Siemerink (Orun) en Bastiaan Pellikaan (vertegenwoordiger AOC’s, namens de AOC Raad i.s.m. de Bedrijfstakgroep Voedsel Groen en Gastvrijheid van de MBO Raad) het convenant getekend waarin is afgesproken dat voor de examens voor de opleidingen paardensport- en houderij gebruik gemaakt kan worden van een landelijke ORUN-AOC poule van assessoren.

De assessoren worden aangesteld door de Orun en nemen de examens af. Hiermee worden de afgenomen examens ORUN-waardig en verkrijgt de leerling bovenop zijn MBO-diploma ook het ORUN-diploma.

Met de aanstelling door de ORUN zijn de assessoren verplicht deel te nemen aan de jaarlijkse deskundigheidsbevordering die wordt aangeboden door de ORUN. Tevens worden de examens bezocht door gecommitteerden namens de ORUN.

Door de gemaakte afspraken in dit convenant wordt er eenduidigheid, transparantie en kwaliteit aan de markt gegarandeerd. Op deze wijze zorgt de branche samen met het onderwijs voor optimale transparantie over de waarde en inhoud van het diploma.

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Op basis van de door uw gegeven antwoorden krijgt u een persoonlijk rapport met toelichting en advies.

SECTORRAAD PAARDEN

Postbus 3040
3850 CA Ermelo

Bezoekadres
De Beek 125
3852 PL Ermelo

 

Secretariaat

Hester van der Bij
T 0577 – 408320
M 06 – 11736117
E info@sectorraadpaarden.nl