AdobeStock_305664655-1-scaled.jpeg

Vogelgriep 2 december 2016; maatregelen, vragen en antwoorden

Donderdag 1 december 2016 is vastgesteld dat de vogelgriep bij twee vleeseendenbedrijven in Biddinghuizen een zeer besmettelijke variant (H5) blijkt te zijn. Vogelgriep is zeer besmettelijk voor gevogelte. Voor kippen, eenden en andere watervogels is deze variant dodelijk. Vogelgriep is een zoönose, wat betekent dat de besmetting van dier op mens kan worden overgebracht. Om die reden worden door de overheid beschermende maatregelen getroffen voor mensen die in direct en intensief contact kunnen komen met besmet pluimvee. Door de overheid is een tijdelijk vervoersverbod voor het toezichtsgebied rond Biddinghuizen afgekondigd, maar zijn er nu ook aanvullende maatregelen getroffen welke voor heel Nederland gelden.

Vraag: Wat is vogelgriep?

Antwoord: Vogelgriep (aviaire influenza) is een zeer besmettelijke virusziekte. De ziekte is zeer besmettelijk voor met name kippen en eenden maar ook andere (wilde) watervogels kunnen de ziekte krijgen. Er zijn veel verschillende varianten van het virus, net als bij de andere griepvirussen. De huidige variant is het H5 type en is zeer besmettelijk en veroorzaakt ernstige ziekteverschijnselen en plotselinge toename van de sterfte. De vogels kunnen zeer snel sterven, zelfs zonder dat er klinische verschijnselen zichtbaar zijn. De incubatietijd bedraagt ongeveer tien dagen. De ziekte verloopt daarna snel, met in de meeste gevallen de dood tot gevolg. Via laboratoriumtests wordt de diagnose van vogelgriep definitief vastgesteld.

Vraag: Kunnen paarden ook vogelgriep krijgen?

Antwoord: Vogelgriep zorgt met name bij vogels voor problemen. Vogelgriep heeft over het algemeen geen consequenties voor paarden.Toch kunnen ook mensen en paarden ermee geïnfecteerd raken. Hoewel er geen meldingen bekend zijn van paarden die ziek zouden zijn geworden van vogelgriep is het verstandig zijn om op de volgende symptomen – die ook voorkomen bij een luchtweginfectie – te letten:

  • Koorts
  • Hoesten
  • Neusuitvloeiing
  • Lusteloos, sloom, weinig eetlust
  • Ooguitvloeiing/oogontsteking
  • Verdikte keellymfeknopen
  • Spierpijn/spierstijfheid

Als er sprake is van symptomen zoals hierboven zijn opgesomd, is het van belang om uw dierenarts te raadplegen. Als de ziekte verder zou uitbreiden, kan de minister bijvoorbeeld besluiten ook een vervoersverbod voor paarden van bedrijven met kippen/eenden uit te vaardigen. De reden waarom er een vervoersverbod kan komen voor paarden van pluimveebedrijven is dat het virus meegesleept kan worden met het paard, met de trailer of met strooisel of voer.

Vraag: Is er een vaccin voor paarden?

Antwoord: Paarden worden in Nederland gevaccineerd met hun eigen influenzavirussen. Als uw dierenarts een verdenking zou hebben op een andere variant kan hij/zij het paard laten testen op het vogelgriepvirus dat momenteel voor zoveel problemen zorgt.

Vraag: Vanaf wanneer is de door de overheid afgekondigde vervoersverbod geldend?

Antwoord: Er is op dit moment geen sprake van een vervoersverbod voor paarden behalve voor paarden in het toezichtsgebied die van een bedrijf of locatie komen met commercieel gehouden pluimvee of ander gevogelte. Voor het actuele nieuws over de situatie, houd de website van de overheid in de gaten: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez/nieuws

De regelingen kunnen binnen enkele uren tot dagen weer wijzigen.

Vraag: Bij vorige uitbraken was er sprake van een zogenaamde ‘eigen verklaring’, hoe zit dat nu?

Antwoord: Op dit moment is er nog geen sprake van een ‘eigen verklaring’ (dat is een verklaring dat u niet van een commercieel pluimveebedrijf afkomstig bent). Het is wel mogelijk dat als u reist met uw paard de ontvangende stal of kliniek u vraagt te verklaren dat u niet uit het toezichtsgebied van een bedrijf met pluimvee komt.

Vraag: Gelden er rondom Biddinghuizen extra maatregelen?

Antwoord: Er is een zone ingesteld van 10 km rondom de bedrijven in Biddinghuizen, waarvoor extra maatregelen gelden. De exacte grenzen van dit gebied zijn beschreven per uitbraak op:

De eerste uitbraak: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/11/26/vogelgriep-vastgesteld-bij-pluimveebedrijf-in-biddinghuizen

De tweede uitbraak: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep/nieuws/2016/12/01/opnieuw-vogelgriep-bij-pluimveebedrijf-biddinghuizen

De derde uitbraak: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep/nieuws/2016/12/01/opnieuw-vogelgriep-bij-pluimveebedrijf-biddinghuizen-ii

Vraag: Waar moet ik op letten bij het vervoer van paarden?

Antwoord: Op dit moment is er een vervoersbeperking in het toezichtsgebied rond Biddinghuizen. Bij vervoer van paarden uit het beschermingsgebied en toezichtsgebied geldt dat vervoer verboden is van bedrijven of locaties met pluimvee of ander gevogelte. Dan is vervoer alleen mogelijk met een ontheffing bij levensbedreigende situaties. Deze ontheffing dient ingevuld te worden door uw dierenarts. Ook dient de kliniek waar u naar toe zou willen gaan tevoren toestemming te geven dat uw paard daar inderdaad welkom is.

Voor de rest van Nederland geldt dat er een vervoersverbod is voor paarden die van een bedrijf of locatie komen met commercieel gehouden kalkoenen of eenden naar een ander bedrijf met commercieel gehouden kalkoenen of eenden. Het vervoer moet daarnaast plaatsvinden in overeenstemming met het hygiëneprotocol. (zie daarvoor de regelgeving)

Vraag: Kan ik op wedstrijd, buitenrit?

Antwoord: Ja, u kunt als u buiten het beschermings- en toezichtgebied zit gewoon op buitenrit. Hierbij is het wel verstandig verre te blijven van commerciële pluimveehouderijen.

Vraag: Moet een wedstrijdorganisatie voor aankomende week extra maatregelen nemen?

Antwoord: De komende dagen zal duidelijk worden of het toezichtgebied wordt uitgebreid en welke maatregelen de overheid verder zal nemen. U kunt de berichtgeving volgen op: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez/nieuws

Vraag: Mag ik wel mijn paardenmest laten afvoeren?

Antwoord: Alleen in het toezichtsgebied mag er geen mest worden vervoerd (aangevoerd of afgevoerd) en dat geldt voor alle diersoorten. In de rest van Nederland is er voor paardenmest geen vervoersverbod of gebruiksverbod.

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Op basis van de door uw gegeven antwoorden krijgt u een persoonlijk rapport met toelichting en advies.

SECTORRAAD PAARDEN

Postbus 3040
3850 CA Ermelo

Bezoekadres
De Beek 125
3852 PL Ermelo

 

Secretariaat

Hester van der Bij
T 0577 – 408320
M 06 – 11736117
E info@sectorraadpaarden.nl

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com