AdobeStock_305664655-1-scaled.jpeg

Toekomst van de Sectorraad Paarden

Ermelo (SRP); De Sectorraad Paarden is de afgelopen jaren druk bezig geweest met de totstandkoming van de Gids Goede Praktijken, paardengezondheid, afspraken met de Belastingdienst over de BTW, ontwikkeling van de Paardenwelzijnscheck en diverse andere onderwerpen. Aangezien de paardensector een sector is met grote (economische) belangen is het noodzakelijk dat er in de sector een instantie is als de SRP die opkomt voor de gemeenschappelijke belangen en die spreekbuis is van en aanspreekpunt voor de hele sector richting de overheid. Daarom heeft het bestuur de ambitie uitgesproken om de SRP door te ontwikkelen naar een brancheorganisatie. In gesprekken met het ministerie van Economische Zaken is gebleken dat dit ook daar als een goede volgende stap wordt gezien.

Voor de komende jaren is een aantal hoofdthema’s vastgesteld met daarbij behorende ambities:

1. Welzijn
a. Actueel houden van de Gids voor Goede Praktijken;
b. Via onderliggende partijen naleving van de Gids voor Goede Praktijken stimuleren;
c. Keurmerk voor paardenwelzijn invoeren en via onderliggende organisaties stimuleren hier gebruik van te maken.

2. Gezondheid
a. Protocollen en waar nodig draaiboeken in geval van een dierziekte uitbraak;
b. Gezondheidsoverleg en de helpdesk voor dierenartsen voortzetten;
c. Lobby voor beschikbaarheid van entstoffen voor bepaalde dierziektes.

3. I&R
a. Een I&R systeem.

4. Contacten met ministeries, politiek en maatschappelijke organisaties
a. Het “gezicht” zijn namens de sector voor alle stakeholders;
b. Regelmatige contacten met landelijke overheid en politiek;
c. Positieve uitstraling naar de media.

5. Maatschappelijk draagvlak
a. Goede inbedding nationale en internationale regelgeving;
b. Blijvend benadrukken van belang van de paardensector, zowel binnen als buiten de sector.

Naast deze hoofdthema’s zal de SRP zich, als actuele ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, actief bezig blijven houden met fiscaal sociaal economisch beleid, vraagstukken op het gebied van het omgevingsrecht en onderwijs.

De focus in de strategie zal de komende tijd voornamelijk liggen op:
– Het komen tot een werkbaar I&R systeem in Nederland die over twee jaar moet draaien;
– In overleg met het ministerie van EZ oprichten van een branche organisatie;
– Intensivering contacten met overheid, politiek en andere stakeholders.

Om dit mogelijk te maken zullen de bij de SRP aangesloten organisaties hun jaarlijkse bijdrage enigszins verhogen.

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Op basis van de door uw gegeven antwoorden krijgt u een persoonlijk rapport met toelichting en advies.

SECTORRAAD PAARDEN

Postbus 3040
3850 CA Ermelo

Bezoekadres
De Beek 125
3852 PL Ermelo

 

Secretariaat

Hester van der Bij
T 0577 – 408320
M 06 – 11736117
E info@sectorraadpaarden.nl