AdobeStock_305664655-1-scaled.jpeg

Sectorraad Paarden roept paardenmarkten op om zich aan te passen aan advies RDA

ERMELO (SRP) – Begin vorig jaar heeft de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) haar zienswijze “Paardenmarkten in Nederland – Man en Paard noemen” gepresenteerd. De RDA kwam destijds met de conclusie dat paardenmarkten in de huidige maatschappij een acceptabele manier vormen voor de handel in paarden, onder voorwaarde dat het welzijn niet in het gedrang komt bij het transport of tijdens het verblijf op de markt. Daarnaast heeft de RDA in haar zienswijze een aantal aanbevelingen gedaan en een advies gegeven tot aanscherping van het Protocol Welzijn Paardenmarkten. De Sectorraad Paarden schaart zich volledig achter deze aanbevelingen van de RDA en roept paardenmarkten op om deze op te volgen.

De RDA heeft in haar zienswijze een aantal aanbevelingen gedaan om het welzijn van paarden te vergroten (klik hier voor de aanbevelingen), o.a.:

  • Aanscherping en uitbreiding van het Protocol Welzijn Paardenmarkten;
  • Controle op identiteit paard (en houder);
  • Strikter toezicht en handhaving (wet en regelgeving) en opnemen van het aangepaste Protocol Welzijn Paardenmarkten in de APV;
  • Communicatie en voorlichting aan alle betrokkenen, via geschikte kanalen en met toelichting op de achterliggende redenen van afspraken en regels;
  • Aanvullende eisen ten aanzien van lange transporten.

Een zeer klein deel van de paardenmarkten heeft vrijwillig opvolging gegeven aan de adviezen van de RDA, aangezien zij het maatschappelijk draagvlak voor een paardenmarkt ziet als noodzaak voor de toekomst van de paardenmarkt. Afgelopen jaar zijn er helaas ook meerdere paardenmarkten georganiseerd waar verscheidene incidenten zijn geweest waarbij het welzijn van de paarden in het gedrang is geweest.

De Sectorraad Paarden (SRP) erkent dat paardenmarkten in de huidige maatschappij een acceptabele manier voor handel in paarden vormen, maar wel onder voorwaarde dat het welzijn niet in het gedrang komt bij het transport of tijdens het verblijf op de markt. Indien een marktorganisatie opvolging geeft aan het Protocol Paardenmarkten i.c.m. met het voorstel met aanpassing/uitbreiding van het protocol door de RDA zal het welzijn van de paarden voldoende zijn geborgd. De SRP roept marktorganisaties dan ook op om opvolging te geven aan de aanbevelingen van de RDA. Indien een marktorganisatie niet voldoet aan het Protocol (inclusief de aanpassing/uitbreiding van de RDA) distantieert de SRP zich volledig van dergelijke markten.

Daarnaast roept de SRP de landelijke overheid en de gemeenten op om paardenmarkten alleen een vergunning te verlenen indien zij opvolging geven aan de aanbevelingen. Om het protocol te kunnen handhaven dient het te worden verankerd in gemeentelijke regelingen en daarnaast zal er handhaving moeten plaats vinden. Deze taak zullen de vergunningverlenende gemeentes op zich moeten nemen, mogelijk in samenwerking met de NVWA.

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Op basis van de door uw gegeven antwoorden krijgt u een persoonlijk rapport met toelichting en advies.

SECTORRAAD PAARDEN

Postbus 3040
3850 CA Ermelo

Bezoekadres
De Beek 125
3852 PL Ermelo

 

Secretariaat

Hester van der Bij
T 0577 – 408320
M 06 – 11736117
E info@sectorraadpaarden.nl