AdobeStock_305664655-1-scaled.jpeg

Coronavirus, maatregelen voor de paardensector

Zondag 15 maart 2020 heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Om de verspreiding van het virus te vertragen wordt iedereen gevraagd om sociale contacten zoveel mogelijk te beperken en waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Per direct zijn alle eet- en drinkgelegenheden (met uitzondering van hotels) en sport- en fitnessclubs gesloten tot en met maandag 6 april 2020.

In het kader van paardenwelzijn en gezondheid is beweging voor paarden van belang. Accommodaties waar paarden gestald staan kunnen met aangepaste maatregelen beperkt geopend blijven om paarden te voorzien in hun basisbehoeften en moeten daarnaast serieuze maatregelen treffen en hun klanten hierover informeren. De Sectorraad Paarden roept ondernemers, houders en eigenaren van paarden op om hun verantwoordelijkheid te nemen.

De Sectorraad Paarden adviseert het volgende:
Algemene maatregelen:
Laat geen mensen (en paarden) van buitenaf de accommodatie gebruiken voor training;
Kantines vallen onder horeca-gelegenheden en moeten per direct sluiten;
Neem de voorgeschreven hygiënemaatregelen in acht: – was je handen regelmatig met water en zeep – hoest en nies in de binnenkant van je elleboog – gebruik papieren zakdoekjes – geen handen schudden Maatregelen pensionstallen: Pensionklanten mogen de stal bezoeken voor de dagelijkse verzorging en training van hun paarden;
Pensionklanten met verkoudheidsklachten worden verzocht thuis te blijven tot zij hersteld zijn. Overleg samen met de pensionhouder over ondersteuning in verzorging en eventueel training;
Verzoek aan pensionklanten om: – geen extra bezoekers mee te nemen; – niet in groepjes samen te komen; – onderling contact te vermijden; – alleen voor de noodzakelijke verzorging en training op stal te blijven. Maatregelen maneges, sport- en handelstallen: Laat geen lessen, evenementen of andere activiteiten plaatsvinden;
Laat enkel noodzakelijke bezoekers toe voor de begeleiding en de verzorging van de paarden.
Lease- en pensionklanten mogen de stal bezoeken voor de dagelijkse verzorging en training van hun paarden;
Lease- en pensionklanten met verkoudheidsklachten worden verzocht thuis te blijven tot zij hersteld zijn. Overleg samen met de pensionhouder over ondersteuning in verzorging en eventueel training;
Verzoek aan lease- en pensionklanten om: – geen extra bezoekers mee te nemen; – niet in groepjes samen te komen; – onderling contact te vermijden; – alleen voor de noodzakelijke verzorging en training op stal te blijven. – een buitenrit met twee is mogelijk. Maatregelen voor overige aan hippische sector verbonden beroepen: Ga na of bezoeken en/of behandelingen dringend noodzakelijk zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij dierenartsen, hoefsmeden en mest- en voerbedrijven en dergelijke. Is dit niet het geval dan is het advies om deze uit te stellen.

Deze maatregelen zijn op 16 maart 2020 ingegaan en gelden tot en met 6 april 2020.

Gebruik onderstaande links voor meer informatie over het coronavirus:
Informatie van de overheid (Rijksoverheid.nl)
Gezondheidsvragen over het coronavirus(RIVM)
Veelgestelde vragen over coronavirus en zakendoen (RVO)
Updates van het kennissysteem infectieziekten en arbeid
Informatie over gezelschapsdieren en landbouwhuisdieren
Actueel overzicht verspreiding coronavirus

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Op basis van de door uw gegeven antwoorden krijgt u een persoonlijk rapport met toelichting en advies.

SECTORRAAD PAARDEN

Postbus 3040
3850 CA Ermelo

Bezoekadres
De Beek 125
3852 PL Ermelo

 

Secretariaat

Hester van der Bij
T 0577 – 408320
M 06 – 11736117
E info@sectorraadpaarden.nl