AdobeStock_305664655-1-scaled.jpeg

Protocol paarden toets- en beoordelings activiteiten

Het bestuur van de Sectorraad Paarden heeft op vrijdag 29 mei 2020 het protocol Protocol paarden toets- en beoordelings activiteiten vastgesteld.

Het protocol is ter toetsing voorgelegd aan werkgroep COVID-19 van EZK en LNV om ervoor te
zorgen dat de paardensector niet langer volledig stil komt te liggen.
Het protocol volgt de richtlijnen van het RIVM en wordt ondersteund door de dragende partijen
van de Sectorraad Paarden, in het bijzonder de KNHS, FNRS, KWPN, FNHB, Koepel Fokkerij, LTO
en SNDR.

Het protocol bied een handreiking voor de gebruikers over hoe op een veilige manier bepaalde
activiteiten georganiseerd kunnen worden. Dit is belangrijk voor onder meer organisaties,
ondernemers, opdrachtgevers, zelfstandigen en rijders, omdat duidelijkheid de basis vormt voor veilig
werken. Dat zorgt immers voor continuïteit in de sector, welzijn en het behoud van werkgelegenheid.
De gedragsregels worden de komende periode actief door de dragende organisaties van de
Sectorraad Paarden gecommuniceerd richting hun achterban.

De partijen vinden dat alles op alles gezet moet worden gezet om te voorkomen dat de paardensector
nog langer volledig stilvalt. In de komende periode zal er met de uitvoering aan de slag worden
gegaan.

Voor het laten doorgaan van de activiteit is de steun van de veiligheidsregio van belang. De Sectorraad Paarden roept de veiligheidsregio’s op om het protocol te steunen.

Het protocol paarden toets- en beoordelings activiteiten is opgesteld om combinaties zich te kunnen laten
kwalificeren voor punten zodat de route naar verwaarding van paarden niet stil komt te liggen en ook
de fokkerij en handel weer verder op gang kan komen.

Verder staan op de websites van de verschillende veiligheidsregio’s de noodverordeningen vermeld
die zijn vastgesteld naar aanleiding van de landelijke maatregelen. De noodverordeningen zijn op dit
moment net als de landelijk afgekondigde maatregelen onderhevig aan wijzigingen. Raadpleeg dus de
website van uw lokale veiligheidsregio en uw gemeente voor de laatste ontwikkelingen. Daarnaast is
het raadzaam, indien u gaat werken met een van de protocollen, daaraan voorafgaand contact op te
nemen met uw veiligheidsregio of gemeente voor een verdere afstemming.

Klik hier voor alle protocollen

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Op basis van de door uw gegeven antwoorden krijgt u een persoonlijk rapport met toelichting en advies.

SECTORRAAD PAARDEN

Postbus 3040
3850 CA Ermelo

Bezoekadres
De Beek 125
3852 PL Ermelo

 

Secretariaat

Hester van der Bij
T 0577 – 408320
M 06 – 11736117
E info@sectorraadpaarden.nl