AdobeStock_305664655-1-scaled.jpeg

Nieuwe versie protocol extreme weersomstandigheden voor paarden

De SRP heeft naar aanleiding van het 17 juni 2020 gepubliceerde aangepaste Nationaal plan veetransport bij extreme temperaturen van de NVWA ook het protocol voor paarden aangepast.
Het Nationaal plan treedt in werking als er temperaturen van 30 graden Celsius, of meerdere aaneengesloten dagen van 27 graden Celsius of hoger worden verwacht.

Het welzijn van paarden staat momenteel  volop in de aandacht en de paardenhouderij ziet het belang van paardenwelzijn als uiterst belangrijk.  Eén van de punten, die in het kader van paardenwelzijn regelmatig naar voren wordt gebracht, is de invloed van extreme weersomstandigheden. Hierbij vormt overmatige warmte op dit moment, mogelijk als gevolg van klimaatwijzigingen, veel vaker een probleem dan ernstige kou.

Om paardenhouders en paardeneigenaren een handvat te geven hoe om te gaan met extreme weersomstandigheden heeft de Sectorraad Paarden, met de daarin participerende organisaties, in 2017 besloten een ‘Protocol extreme weersomstandigheden voor paarden’ op te stellen in navolging van een dergelijk protocol voor mensen dat in 2007 op verzoek van het Ministerie voor VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) is opgesteld door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en in 2015 is herzien (RIVM Nationaal Hitteplan). In het najaar van 2019 heeft minister van LNV, Carola Schouten, aangegeven de adviezen ten aanzien van vervoer van dieren tijdens extreme hitte een wettelijke basis te geven en daarna is afgesproken de protocollen betreffende extreme weersomstandigheden en dan met name extreme warmte, nogmaals kritisch te herzien en dit heeft geresulteerd in een op 17 juni 2020 gepubliceerde herziene versie van het Nationaal plan voor veetransport en een op 23 juni 2020 door het bestuur van de Sectorraad paarden vastgestelde herziene versie van het protocol voor paarden. De herziene versie kunt u via deze link inzien.

Inspecties NVWA
Inspecteurs van de NVWA voeren op warme dagen extra controles uit om te kijken of er voldaan wordt aan de regels bij extreme temperaturen. De NVWA handhaaft op basis van de Europese Verordening (de Transportverordening) en op basis van de nationale regels voor dierenwelzijn uit de Wet Dieren en treedt op als er sprake is van vermijdbaar lijden van dieren.

Sectorpartijen hebben in het Nationaal plan ook afgesproken geen dieren te vervoeren bij een temperatuur boven de 35 graden (behalve genoemde uitzonderingen).

De Europese Commissie heeft lidstaten vorig jaar opgeroepen geen langeafstand transporten (transporten langer dan 8 uur) uit te voeren als de temperatuur boven de 30 graden Celsius is. De NVWA houdt hier dit jaar extra rekening mee bij de certificering en evaluatie van dergelijke transporten.

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Op basis van de door uw gegeven antwoorden krijgt u een persoonlijk rapport met toelichting en advies.

SECTORRAAD PAARDEN

Postbus 3040
3850 CA Ermelo

Bezoekadres
De Beek 125
3852 PL Ermelo

 

Secretariaat

Hester van der Bij
T 0577 – 408320
M 06 – 11736117
E info@sectorraadpaarden.nl