AdobeStock_305664655-1-scaled.jpeg

“Nederland gaat de komende vijf weken in een lockdown”

Op 14 december is door premier Rutte aangegeven dat Nederland per direct in lockdown gaat. Dit om contacten tot een minimum te beperken in de strijd tegen verdere verspreiding van het coronavirus. De verscherpte maatregelen zijn met ingang van dinsdag 15 december ingegaan. De lockdown heeft ook effect op de paardensector.

De lockdown heeft gevolgen voor zowel de houderij als de sport in de paardensector. Paardensportaanbieders (manegebedrijven, rijverenigingen, wedstrijdaccommodaties, ed.) mogen georganiseerde paardensportactiviteiten onder begeleiding aan blijven  bieden aan jeugd tot en met 17 jaar, mits dit in de buitenlucht gebeurt. Er mogen geen ouders langs de rijbaan staan en de kantines blijven gesloten. Bij klachten zoals koorts, hoesten of verkoudheid geldt ook voor jeugd nog steeds: blijf thuis. Individueel paardrijden en privélessen zijn toegestaan voor volwassenen vanaf 18 jaar in de buitenrijbaan. Voor de dagelijkse beweging, gezondheid en het welzijn van paarden is individueel rijden van paarden toegestaan in de binnenrijbaan. 

Voor paardenhouderijlocaties (fokkerijstallen, pensionstallen en maneges, handelsstallen, trainingsstallen, ed.) geldt dat de verzorging van de dieren, inclusief het beweging geven, behoren tot de bedrijfsactiviteiten van de locatie. Daarvoor is de locatie ingericht met diverse faciliteiten, waaronder in sommige gevallen ook een binnenaccommodatie. De beschikbare faciliteiten op een locatie kunnen ingezet worden ten behoeve van de bedrijfsactiviteiten die er plaatsvinden, waaronder het trainen en verzorgen van de paarden. Let wel, pensionklanten dienen zich enkel op pensionstallen te begeven ten behoeve van de noodzakelijke verzorging van de paarden en onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter in acht te nemen. Voor georganiseerde paardensportactiviteiten gelden de voorgenoemde regels.

Verzoek om openstelling
Vanuit de overheid is het momenteel voor alle sporten niet toegestaan gebruik te maken van de binnensportaccommodaties. De paardensector realiseert zich dat het in het huidige seizoen voor onwenselijke en onveilige situaties kan zorgen als er niet in een binnenrijbaan gereden kan worden. Er vindt op moment overleg plaats om duidelijkheid te krijgen over het gebruik van binnenrijbanen op paardensportaccommodaties. Zodra hier meer over informatie bestaat, zal de sector hierover geïnformeerd worden. 

Het advies van de Sectorraad Paarden aan gemeentes en veiligheidsregio’s is om paardrijden in de grote natuurlijk geventileerde binnenrijbaan op paardensportaccommodaties toe te staan. Paarden moeten bewegen omwille van gezondheid en welzijn. Het berijden van paarden is hier een belangrijk onderdeel van. Dit zomaar stopzetten kan ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid en welzijn van het paard. Paardrijden is een individuele sport waarbij de anderhalve meter goed gewaarborgd kan worden. Omwille van veiligheid van mens en dier is het verstandig om in de winter het paardrijden in de binnenrijbaan met inachtneming van geldende maatregelen toe te staan. 

Oproep aan de sector
De Sectorraad Paarden roept iedereen in de paardensector op, van individuele eigenaren tot ondernemers, om hun verantwoordelijkheid te nemen. We zitten in een strenge lockdown en het vraagt de inzet van ons allemaal om het coronavirus er onder te krijgen. Vermijd contacten en blijf thuis bij klachten.

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Op basis van de door uw gegeven antwoorden krijgt u een persoonlijk rapport met toelichting en advies.

SECTORRAAD PAARDEN

Postbus 3040
3850 CA Ermelo

Bezoekadres
De Beek 125
3852 PL Ermelo

 

Secretariaat

Hester van der Bij
T 0577 – 408320
M 06 – 11736117
E info@sectorraadpaarden.nl