Sectorraad Paarden constateert groeiende activiteit in paardensector

Ermelo, 1 september 2010 De Sectorraad Paarden (SRP), collectieve belangenbehartiger voor de georganiseerde paardenhouderij, constateert een groeiende activiteit in de paardensector. Dit in tegenstelling tot eerdere berichtgeving in diverse media. Vereniging Sportpaardenhandelaren Nederland (VSN) heeft de afgelopen maanden te maken gehad met een toename van afzet van paarden, onder andere naar het buitenland. Voorzitter Daan

Lees meer »

Nederlands Hippisch Kenniscentrum lanceert uitgebreide website

De eerste stap is gezet in het voor een breed publiek ontsluiten van kennis over paarden en over het houden van paarden. Voorzitter John Bierling van de Adviesraad Kennisontsluiting van het Nederlands Hippisch Kenniscentrum (NHK) heeft de uitgebreide website van het NHK – https://www.nhk.nl/ – officieel in gebruik gesteld. “We zijn heel blij met dit begin”, aldus

Lees meer »

Sectorraad Paarden stuurt brief aan informateur

De Sectorraad Paarden heeft deze week een brief naar de vaste commissie LNV gestuurd, waarin de actieve beleidsdiscussies binnen de paardenhouderij nog eens helder op een rijtje worden gezet. Het is van belang dat zo snel mogelijk tijdens de nieuwe kabinetsperiode de belangrijke ontwikkelingen in de sector worden besproken met de overheid, om de voortgang

Lees meer »

Nieuwsbrief nummer 3 2010

Ermelo, 7 juni 2010 – Het bestuur van de Sectorraad Paarden (SRP) heeft in de bestuursvergadering van 3 juni jongstleden diverse onderwerpen besproken en besluiten genomen. SRP werkt aan convenant met Dierenbescherming Zowel de SRP als de Dierenbescherming zijn actief op het gebied van het verbeteren van welzijn in de Paardenhouderij. Beide partijen hebben een

Lees meer »

Vaccinatie tegen West-Nijlvirus

Vaccinatie tegen West-Nijlvirus De Groep Geneeskunde van het Paard (GGP) adviseert vaccinatie tegen het West Nijl virus, vooral bij internationaal reizende (sport) paarden of bij paarden die veel in contact komen met geïmporteerde paarden, waarbij eventueel besmette muggen zijn meegekomen. Vaccineren is absoluut noodzakelijk voor paarden die naar gebieden reizen waar het virus is aangetoond.

Lees meer »

Sectordag Paard 2010 bevestigt opnieuw draagvlak

Demissionair minister Gerda Verburg (LNV): “Paardensector laat zien zélf met plannen en initiatieven te kunnen komen” Sectordag Paard 2010 bevestigt opnieuw draagvlak voor sectorbrede aanpak van gemeenschappelijke issues in de paardenhouderij Tilburg, 14 april 2010 – Tijdens de jaarlijkse Sectordag Paard in Papendal hebben vertegenwoordigers van de georganiseerde Nederlandse paardenhouderij zich opnieuw uitgesproken voor de

Lees meer »

Abortus ten gevolge van rhinopneumonie

Er zijn recent in Nederland en België weer diverse gevallen van Rhinopneumonie bevestigd. In de meeste gevallen gaat het om verwerpen door het zogenaamde equine herpesvirus type 1 (EHV1). EHV1 is wereldwijd de belangrijkste infectieuze abortusverwekker bij paarden, zo ook in Nederland. Uit gegevens van Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) blijkt dat de afgelopen 10 jaar

Lees meer »

Nieuwsbrief nummer 2 2010

Ermelo, 9 maart 2010 – Het bestuur van de Sectorraad Paarden (SRP) heeft in de bestuursvergadering van 3 maart jongstleden diverse onderwerpen besproken en besluiten genomen. Sectordag Paard 2010 Op 12 april vindt de Sectordag Paard 2010 plaats. Minister van LNV Gerda Verburg zal de aanwezigen deze middag toespreken met haar visie op de sector

Lees meer »

Sectorraad Paarden in voortgangsrapportage: Uitvoeringsagenda bevordering paardenwelzijn

“Actieve stimulering blijft onontbeerlijk om tempo vast te houden” Sectorraad Paarden in voortgangsrapportage: Uitvoeringsagenda bevordering paardenwelzijn tot nu toe goed op schema Tilburg/Ermelo, 5 februari 2009 – “Op dit moment ligt de uitvoering van het Plan van Aanpak Dierenwelzijn in de paardenhouderij goed op schema.” Dit concludeert de Sectorraad Paarden (SRP) in de voortgangsrapportage die

Lees meer »

Nieuwsbrief nummer 1 2010

Ermelo, 18 januari – Het bestuur van de Sectorraad Paarden (SRP) heeft in de bestuursvergadering van 14 januari weer diverse onderwerpen besproken en besluiten genomen. Gerda Verburg op Sectordag Paard Noteer alvast in uw agenda. Op 12 april 2010 vindt de Sectordag Paard plaats, wederom in Congrescentrum Papendal. Het programma loopt van 13.00 uur tot

Lees meer »