Het bestuur van de Sectorraad Paarden heeft op maandag 11 mei 2020 de protocollen keuringen en prestatietesten, chippen en schetsen en Covid-19 koersen op 1, 5 meter vastgesteld.

De protocollen zijn ter toetsing voorgelegd aan werkgroep COVID-19 van EZK en LNV om ervoor te zorgen dat de paardensector niet langer volledig stil komt te liggen.

De protocollen volgen de richtlijnen van het RIVM en worden ondersteund door de dragende partijen van de Sectorraad Paarden, in het bijzonder de KNHS, FNRS, KWPN, FNHB, Koepel Fokkerij, LTO en SNDR.

De protocollen bieden een handreiking voor de gebruikers over hoe op een veilige manier bepaalde activiteiten georganiseerd kunnen worden. Dit is belangrijk voor onder meer organisaties, ondernemers, opdrachtgevers, zelfstandigen en rijders, omdat duidelijkheid de basis vormt voor veilig werken. Dat zorgt immers voor continuïteit in de sector, welzijn en het behoud van werkgelegenheid.

De gedragsregels worden de komende periode actief door de dragende organisaties van de Sectorraad Paarden gecommuniceerd richting hun achterban.
De partijen vinden dat alles op alles gezet moet worden gezet om te voorkomen dat de paardensector nog langer volledig stilvalt. In de komende periode zal er met de uitvoering aan de slag worden gegaan.
Voor het laten doorgaan van keuringen en prestatietesten, chippen van veulens, koersen is de steun van de veiligheidsregio van belang. De Sectorraad Paarden roept de veiligheidsregio’s op om de protocollen te steunen.
De Sectorraad Paarden heeft op 15 mei 2020 ook het protocol toets- en beoordelings activiteiten toegezonden aan het ministerie. Het protocol is opgesteld om combinaties zich te kunnen laten kwalificeren voor punten zodat de route naar verwaarding van paarden niet stil komt te liggen en ook de fokkerij en handel weer verder op gang kan komen.

Verder staan op de websites van de verschillende veiligheidsregio’s de noodverordeningen vermeld die zijn vastgesteld naar aanleiding van de landelijke maatregelen. De noodverordeningen zijn op dit moment net als de landelijk afgekondigde maatregelen onderhevig aan wijzigingen. Raadpleeg dus de website van uw lokale veiligheidsregio en uw gemeente voor de laatste ontwikkelingen. Daarnaast is het raadzaam, indien u gaat werken met een van de protocollen, daaraan voorafgaand contact op te nemen met uw veiligheidsregio of gemeente voor een verdere afstemming.