In opdracht van het Ministerie van LNV heeft het LEI het onderzoek Passie voor Paarden uitgevoerd. De uitkomsten van het onderzoek zijn bedoeld om de SRP te ondersteunen bij de verdere implementatie van het plan van aanpak ‘Welzijn in de sector paardenhouderij’.

Op 28 september 2009 heeft de SRP een studiedag georganiseerd om zoveel mogelijk mensen te informeren over de uitkomsten van dit onderzoek.

De SRP heeft het volgende persbericht uitgegeven naar aanleiding van de studiedag:

“Uitkomsten op hoofdlijnen richtinggevend voor communicatie- en informatieprocessen”

Belevingswereld en informatiezoekgedrag van paardenliefhebbers in kaart gebracht in studie ‘Passie voor paarden’

Ermelo, 29 september 2009 – Zo’n 85% van de paardenliefhebbers is van het vrouwelijk geslacht. Informatie over het welzijn van paarden wordt vooral gezocht in persoonlijke contacten in de eigen kring (83%), bij de dierenarts, hoefsmid of rij-instructeur (resp. 75%, 70% en 60%) en via tijdschriften en het Internet (beide 59%). Deze en andere uitkomsten uit het rapport ‘Passie voor Paarden’ werden op 28 september door onderzoekster Elvi van Wijk van LEI Wageningen UR gepresenteerd tijdens een drukbezochte studiemiddag van de Sectorraad Paarden (SRP) in Ermelo.

Het onderzoek omvatte zowel diepte-interviews als een kwantitatief onderzoek met 4.267 respondenten. Op basis van de onderzoeksresultaten kunnen vooralsnog vier typen paardenliefhebbers worden onderscheiden, variërend van de grootste groep – ‘sportvrouw/paardenmeisje’, zo’n 48% van de respondenten – tot de ‘paardenman/ondernemer’, ruim 3% van de respondenten. De twee andere typen – ‘landleven’ en ‘natuurlijk’ / vertegenwoordigen resp. 9,5% en 24,5% van de respondenten. Voor elk van deze typen zijn de belangstellingen en informatiebehoeften in het rapport in kaart gebracht en is aangegeven op hoe de paardenliefhebbers aan hun informatie komen.

 

Representativiteit

Tijdens de presentatiebijeenkomst ontstond discussie over de representativiteit van de onderzoeksresultaten. SRP-voorzitter Johan Lokhorst beklemtoonde dat het onderzoek geen eindstation is. “Voor de communicatie binnen de paardensector is representativiteit op dit moment nog geen absoluut vereiste. Het rapport ‘Passie voor Paarden’ is nu al op hoofdlijnen richtinggevend voor de informatie- en communicatieprocessen over het paardenwelzijn die het Nederlands Hippisch Kenniscentrum de komende tijd verder zal uitwerken. De uitkomsten zullen in de komende tijd verder worden verdiept en aangescherpt en zullen ook worden aangevuld met andere inzichten. Dat neemt niet weg dat we uit Passie voor Paarden al veel lessen voor de communicatie kunnen trekken.”

Klik hier voor het complete rapport