2010

De Sectorraad Paarden heeft op 26 april 2011 de voortgangsrapportage over het jaar 2010, met betrekking tot Plan van Aanpak welzijn in de paardenhouderij aangeboden aan het ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie. Deze is tegelijk aangeboden met de 12 richtlijnen voor paardenhouders. Als bijlage van de voortgangsrapportage is een documentatiemap bijgevoegd. Deze documentatiemap geeft een overzicht van alle samenwerkende partijen van de Sectorraad Paarden en tevens een overzicht van alle publicaties, presentaties en andere activiteiten die binnen de sector ondernomen zijn om welzijn onder de aandacht te brengen bij paardenhouders.

Hieronder vindt u de voortgangsrapportage en de bijlage.

Begeleidende brief

Voortgangsrapportage 2010

Bijlage: documentatiemap welzijn 2010

 

2009

De Sectorraad Paarden heeft begin 2010 de voortgangsrapportage met betrekking tot Plan van Aanpak welzijn in de paardenhouderij uitgebracht aan het Ministerie van LNV.

Het persbericht over de voortgangsrapportage vindt u op deze website onder persberichten.

Hieronder vindt u de voortgangsrapportage en de bijlagen.

Begeleidende brief

Voortgangsrapportage

Bijlage 1

Bijlage 2

Bijlage 3

Bijlage 4