AdobeStock_305664655-1-scaled.jpeg

Medicijnregistratie in paardenpaspoort

Medicijnregistratie in paardenpaspoort

Indien een paardenhouder het paard wil uitsluiten voor de slacht voor menselijke consumptie, moet deze hiervoor tekenen op deel II van hoofdstuk IX van het paardenpaspoort. Deze keuze moet bevestigd worden door een dierenarts met een handtekening.

Alvorens een geneesmiddel wordt toegediend controleert de dierenarts of in het paspoort deel II van hoofdstuk IX is aangegeven of het paard wel of niet bestemd is voor de slacht voor menselijke consumptie.

Is hier niets ingevuld, dan wordt het paard geacht bestemd te zijn voor de slacht voor menselijke consumptie en heeft de dierenarts de volgende verplichtingen:

Als het paard geneesmiddelen toegediend krijgt die op de positieve lijst staan (de bijlage van Verordening EG nr. 1950/2006), dient dit geneesmiddel vermeld te worden in deel III van hoofdstuk IX van het paardenpaspoort. Hierbij is een wachttijd van 6 maanden van toepassing. Indien een paard geneesmiddelen toegediend krijgt welke zijn geregistreerd voor andere voedselproducerende dieren dient een minimale wachttijd van 28 dagen te worden aangehouden of zoveel langer als voor dit geneesmiddel wordt voorgeschreven.

Als het paard geneesmiddelen toegediend krijgt voor niet voedselproducerende dieren (de bijlage IV van Verordening EG nr. 2377/90), of humane geneesmiddelen waarvoor geen maximum residuniveau is vastgesteld, moet het paard worden uitgesloten voor de slacht voor menselijke consumptie. De houder van het paard ondertekent dan deel II van hoofdstuk IX van het paspoort. Dit dient door de dierenarts te worden bevestigd met een handtekening.

Indien in deel II van hoofdstuk IX is aangegeven dat het paard niet bestemd is voor de slacht voor menselijke consumptie, hoeven geneesmiddelen niet in het paspoort vermeld te worden.

Bron: PVE