AdobeStock_305664655-1-scaled.jpeg

Samen werken aan paardengezondheid

Samen werken aan paardengezondheid

In december 2013 is de SRP een samenwerking met het ministerie van Economische Zaken aangegaan op het gebied van paardengezondheid. Deze samenwerking houdt onder meer in:
– dat er een monitor wordt opgezet voor een aantal infectieuze ziekten
– dat er wordt gewerkt aan een helpdesk voor dierenartsen
– dat er een landelijk gezondheidsoverleg wordt opgezet

In het kader van de monitoring is er een voorstudie uitgevoerd om de randvoorwaarden voor de monitoring vast te stellen. Deze voorstudie is afgerond in juli 2014. De monitoring gaat over twee ziekten namelijk West Nile Virus (WNV) en Equine Infectieuze Anemie (EIA). In augustus 2014 is gestart met de verzameling van monsters in het kader van de WNV monitoring. In oktober 2014 is gestart met de verzameling van monsters in het kader van de EIA monitoring. De monitoring wordt uitgevoerd door de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) in opdracht van de Sectorraad Paarden. De belangrijkste uitkomsten van de monitoring worden besproken in het gezondheidsoverleg.

De helpdesk voor en door dierenartsen is sinds juli 2014 actief. Lees hier (artikel uit de Hippische Ondernemer van juni 2014) meer informatie over de helpdesk.  De GD geeft in opdracht van de Sectorraad Paarden uitvoering aan de helpdesk in nauwe samenwerking met de Groep Geneeskunde Paard (GGP), Universiteit Utrecht en Centraal Veterinair Instituut (CVI).

In november 2014 is gestart met het gezondheidsoverleg paard. Dit overleg is een nieuw initiatief waarbij deskundigen op het gebied van paardengezondheid bij elkaar komen om te overleggen mogelijke bedreigingen voor de sector. Het doel is uitwisselen van informatie en kennis delen. In de Hippische Ondernemer van december 2014 stond een artikel over het eerste gezondheidsoverleg paard.