De identificatie en registratie van paardachtigen is een Europese verplichting die geldt voor paarden die zowel hobbymatig als professioneel worden gehouden. Alle paarden (behalve veulens jonger dan 6 maanden) moeten zijn voorzien van een paardenpaspoort en een chip. Tot op heden geldt voor paardachtigen echter nog geen houderschaps- of eigenaarsregistratie. Daarmee heeft de paardensector nog geen sluitend systeem van identificatie en registratie (I&R) van paarden.

Identificatie & Registratie is een actueel thema voor de paardensector en daarmee een hoofdthema voor de Sectorraad Paarden (SRP). Het is onze overtuiging dat een dergelijk systeem onmisbaar is voor de gezondheid van paarden (mede gelet op besmettelijke dierziekten) alsmede voor de voedselveiligheid en daarmee de humane gezondheid. Ook zal hierdoor proactief worden bijgedragen aan de verbetering van dierwelzijn en de bestrijding van fraude.

De afgelopen jaren is binnen de Sectorraad Paarden (SRP) draagvlak ontstaan voor een sluitend I&R systeem. De stamboeken in Nederland hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het updaten van hun bestanden. Tevens heeft een aantal paspoortuitgevende instanties het plan opgevat om gezamenlijk te komen tot een sluitend I&R systeem, Centrale Nederlandse Databank (CNB). Aan deze plannen wordt momenteel verder gewerkt.

Centrale Nationale Database
De belangrijkste partijen binnen de sector voor wat betreft I&R (Koepel Fokkerij, KFPS en KWPN met steun van de dragende organisaties van de Sectorraad Paarden) hebben het initiatief genomen om te komen tot een Centrale Nationale Database (CND). De meeste stamboeken in Nederland maken gebruik van hetzelfde automatiseringssysteem waardoor een groot deel van alle paarden en pony’s al in een database zitten. KWPN, KFPS en de Koepel Fokkerij willen komen tot volledige dekking in een private Centrale Nationale Database (CND).

Doel hierbij is om alle in Nederland geboren en geïmporteerde paarden in deze database te registreren, evenals de uitstroom via export, destructie (Rendac) en slacht. De eerste stap is volledige registratie van paarden en pony’s. De tweede stap is het toevoegen van medicijngebruik, zodat de registratie ‘geschiktheid voor consumptie’ verbeterd wordt en bijvoorbeeld tijdens wedstijden digitaal controle op vaccinaties kan plaatsvinden. Op termijn kan, indien de wetgeving dat verplicht, houderschaps- of eigenaarsregistratie eenvoudig worden toegevoegd.

De diversiteit in de sector is met de vele dieren, maar ook gelet op het grote aantal (hobbymatige) paardenhouders bijzonder groot. Een sluitend I&R-systeem, dus inclusief houderschaps- of eigenaarsregistratie, kan mede vanwege deze grote diversiteit alleen tot stand komen door een nauwe samenwerking met de overheid die een dergelijk I&R-systeem verplicht en controleert. Dit is een van de belangrijke onderwerpen waarover de Sectorraad Paarden namens de sector in overleg is met de overheid, politiek en maatschappelijke organisaties.

Op dit moment houdt de werkgroep I&R zich bezig met de volgende onderwerpen:

  • Ontwikkeling en opzet Centrale Nederlandse Database (CND).

De werkgroep Monitoring/I&R bestaat uit de volgende personen

  • Ids Hellinga (Koepel fokkerij), voorzitter
  • Piet Peters (KWPN)
  • Frans Burgers (FNHB)
  • Theo van der Meulen (KNHS)
  • Matthijs Maat (LTO)
  • Ale Schaap (VPETN)
  • Camiel Mellegers (SNDR)
  • Hester van der Bij (SRP)