1. Algemeen
2. Houder van het paard
3. Houder van de locatie
4. Handel en fokkerij
5. Internationaal
6. Overig

1. Algemeen

1.1 Algemeen

 • Wie is de houder (exploitant) van het paard?

De houder van het paard is degene die de dagelijkse besluitvorming heeft over het paard. In de meeste gevallen is dat de eigenaar van het paard.

 • Wie is de houder (exploitant) van de locatie?

De houder van de locatie is de eigenaar van de locatie. De eigenaar van de locatie is verantwoordelijk voor de registratie van de locatie. Het daadwerkelijk registreren mag hij/zij aan iemand anders over laten. De houder van de locatie zorgt voor een UBN waaraan de gehouden paarden op de locatie gekoppeld kunnen worden.

Een houder van een locatie kan van een bedrijfsmatige of particuliere opzet zijn. Beide dienen een UBN aan te vragen en gehouden paarden te koppelen aan de locatie. Het is op dit moment nog niet mogelijk om de paardachtigen op het UBN aan te melden. We verwachten dat dit vanaf 12 april 2021 mogelijk is. Hoe u dit doet leest u dan op de website van RVO.

Wilt u al een UBN aanvragen? Meer informatie hierover leest u op de pagina: Dierlocatie UBN registreren en wijzigen

 • Is de wetgeving is van toepassing op alle paardachtigen (paarden, ezels, muildieren en muilezels)?

De wetgeving is van toepassing op alle paardachtigen.

1.2 Paspoort

Alle paarden die in Nederland verblijven, moeten in de centrale databank van RVO.nl geregistreerd staan. De paspoortuitgevende instanties leveren de gegevens aan bij de centrale databank. Houders van paarden met een buitenlands paspoort, moeten daarom dit paspoort binnen 30 dagen na uitgifte of binnen 30 dagen nadat het paard in Nederland is gekomen vanuit een andere lidstaat of vanuit een land buiten de EU, laten registreren bij een Nederlandse paspoortuitgevende instantie. De paspoortuitgevende instantie zal controleren of het paspoort aan de eisen voldoet en de identificatiegegevens leveren aan de centrale databank. 

Paarden die tijdelijk in Nederland zijn, zoals in de volgende gevallen, hoeven niet in de centrale databank van RVO.nl te komen:

Kosten voor overschrijving liggen tussen de €35,- en €60,-. Mede afhankelijk van wat men overschreven wil hebben.

Buitenlandse stamboeken kunnen paarden registreren in de Centrale Nationale Database. Wil een buitenlands stamboek deze registratie niet doen, dan kan de eigenaar/houder van het paard dit ook in orde maken via een paspoort uitgevende instantie zoals hierboven beschreven staat. De houder van het paard blijft verantwoordelijk voor het feit dat het paard in de database geregistreerd wordt.

1.3 Handhaving

 • Wat moet je laten zien als er controle is? Aangezien alles online geregistreerd wordt.

Bij controle laat je de feitelijke situatie zien: klopt datgene dat online geregistreerd staat met de werkelijkheid.

 • Hoe gaat de controle plaatsvinden?

Het handhavingsbeleid wordt nog uitgewerkt door de NVWA. Twee vormen van controle zijn aan de orde: 1. Digitaal: zijn er bijvoorbeeld  ‘zwevende paarden’ die nergens geregistreerd zijn; 2. Fysiek in het veld: komt de feitelijke situatie overeen met dat wat er in de datebase geregistreerd staat?

 • Wat zijn de consequenties indien iets niet in orde is?

Afhankelijk van de overtreding, kan de NVWA overgaan tot een waarschuwing, een beboeting of een vervolging. Welke overtreding welk gevolg heeft, is nog niet bekend. Bekend is dat er na de in werking treding van de wet op 21 april aanstaande er een overgangstijd geboden wordt.

1.4 Kosten

 • Zijn er kosten verbonden aan het registreren van paarden?

Ja er zijn kosten verbonden aan het registreren van paarden. De kosten voor het chippen en aanvragen van een paspoort zijn op te vragen via een paspoort uitgevende instantie.

 • Zijn er kosten verbonden aan de registratie van de locatie?

Ja er zijn kosten verbonden aan het registreren van locaties. De kosten voor het registreren van een locatie zijn op dit moment nog niet bekend.

1.5 Privacy

 • Is de privacywetgeving (ook wel AVG genoemd) ook van toepassing op de centrale database?

Ja, de AVG is van toepassing op de database.

 • Wie heeft toegang tot de gegevens in de centrale database en onder welke voorwaarden?

De database is in beheer van RVO. Daarnaast kunnen overheden gegevens opvragen uit de database.

In het verwerkersregister komt te staan wat met de gegevens gebeurt.

 • Hoe zit het met de AVG? Als ik mijn paard na 30 dagen verplaats gaat de houder van de locatie het toch feitelijk niet aan waar ik heen ga?

In eerste instantie zal de verplaatsing moeten worden opgeschreven in de lokale administratie. Dat is om inzicht te houden in eventuele veterinaire risico’s bij een ziekte-uitbraak. Als duidelijk is dat het paard voor een langere tijd dan 30 dagen wordt verplaatst dan kan de houder van de locatie het dier op zijn locatie afmelden bij de RVO. Het paard moet dan wel op de nieuwe locatie worden ingeschreven.