1. Algemeen
2. Houder van het paard
3. Houder van de locatie
4. Handel en fokkerij
5. Internationaal
6. Overig

4. Handel en Fokkerij

4.1 Fokkerij

  • Wanneer moet een veulen worden aangemeld?

Een veulen moet binnen 9 maanden na de geboorte een paspoort en een chip hebben. Dit was 6 maanden. Door de coronamaatregelen is op tijd chippen niet altijd mogelijk. Daarom is de termijn van 6 maanden voor onbepaalde tijd aangepast naar 9 maanden. Deze tijdelijke verlenging geldt vanaf 19 mei 2020. U moet:

  • binnen 6 maanden na de geboorte van het veulen een paspoort aanvragen. U krijgt het paspoort dan binnen 3 maanden dus 9 maanden na de geboorte;
  • zo snel mogelijk na het chippen een aanvraagformulier invullen en opsturen naar een ppi. De paardenchipper mag het formulier ook meenemen.

Is het paard bij het uitgeven van het paspoort ouder dan 9 maanden? Dan komt in het paspoort te staan dat het paard niet geslacht mag worden voor menselijke consumptie.

  • Als hengstenhouder krijg ik veel gastmerries tijdens het dek seizoen op ons bedrijf. Een aantal ervan zal langer als 30 dagen bij ons verblijven omdat ze niet gelijk drachtig worden. Moet ik dan 2 verschillende administraties gaan bijhouden die van korter dan 30 dagen en langer?

Voor tijdelijke verblijven van paarden op dekstations is een uitzondering opgenomen. Merries dienen pas aan de locatie te worden gekoppeld wanneer deze tijdens het voortplantingsseizoen langer dan 90 dagen op de locatie verblijven.

  • Als er draagmerries van niet Nederlands stamboek op het bedrijf zijn, moet die draagmerrie ook geregistreerd worden. Ik heb daarvan geen chipnummer en vaak ook geen paspoort. Hoe te regelen?

Zie het antwoord op de vorige vraag. Het is daarnaast een verplichting dat het paspoort zich bevindt  ‘in de buurt’ van het paard. Als een paard op stal staat en er is geen paspoort aanwezig dan is men in overtreding.

4.2 Handel

  • Als je als paardenhouder een buitenlands paard op stal krijgt en hem binnen 30 dagen weer verkoopt moet hij dan ook aangemeld worden bij een paspoortuitgevende instantie?.

In de regel niet, maar het is verstandig daar contact met de RVO over op te nemen omdat het met het ingaan van de nieuwe regels niet meer via een PPI hoeft. Dat kan via een rechtstreekse aanmelding bij de RVO.

  • Hoe gaat met de pony’s/paarden die voor de handel zijn bedoeld; moeten we dan elke pony/paard registreren? Ook als deze na een paar dagen weer naar een andere eigenaar gaat?

Ja, als een locatie 30 dagen of langer aaneengesloten paarden houdt, dient de locatie van UBN voorzien te worden. Vervolgens hangt het af van de duur dat de paarden op de locatie zijn, of de paarden ook digitaal in de database aan de locatie gekoppeld moeten worden. Dus blijft een korter dan 30 dagen, dan dient dit alleen in de lokale administratie bijgehouden te worden.

  • Voorbeeldcasussen
  • Hoe moeten buitenlandse klanten een koppeling realiseren? Er staan paarden in de opfok van mensen uit het buitenland die hier nooit komen. Ze hebben een paard in NL gekocht en deze gaat als 3 jarige weg, maar zijn nooit hier. Hoe regelen we dit?

Paarden die gehouden worden in Nederland dienen in de Nederlandse database geregistreerd te worden. De wet spreekt over exploitant van het paard die daar verantwoordelijk voor is. De vertaling is dat in de meeste gevallen dat een eigenaar van het paard zal zijn, maar in het geval van opfok kan dat belegd zijn bij de houder van de locatie (exploitant van het paard = degene die gaat over de dagelijkse besluitvorming over het paard).

Kortom: een paard moet in Nederland geregistreerd zijn. Dat lijkt in deze casus op orde te zijn. De locatie waar de paarden gehouden worden, koppelt de paarden aan zijn UBN.