1. Algemeen
2. Houder van het paard
3. Houder van de locatie
4. Handel en fokkerij
5. Internationaal
6. Overig

3. Houder van de locatie

3.1 Registratie paarden op locatie

 • Hoe kan de locatie waar paarden worden gehouden worden geregistreerd?

Voor het registreren van een locatie waar paarden gehouden worden, zijn grofweg twee handelingen nodig:

 1. De locatie dient een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) te hebben
 2. De paarden die gehouden worden op de locatie moeten gekoppeld worden  aan het UBN

Het is mogelijk een UBN voor paardachtigen te registreren. U vraagt een UBN aan op mijn.rvo.nl. Heeft u al een UBN? En wilt u de diersoort paardachtigen toevoegen? Dat doet u ook op mijn.rvo.nl. U vindt daar een handleiding waarin we uitleggen hoe u dit makkelijk doet.

 • Per wanneer kunnen de paarden gekoppeld worden aan de locatie?

Het is op dit moment nog niet mogelijk om de paardachtigen op het UBN aan te melden. We verwachten dat dit vanaf 12 april 2021 mogelijk is. Hoe u dit doet leest u dan op de website van RVO.

Bron: RVO.nl

 • Als een paard bij onze stal vertrekt naar een andere stal, moeten wij als stal hem dan ook uit de database halen?

Ja, als een paard (voor langer dan 30 dagen) niet meer op uw locatie gehouden wordt, meldt de locatie het paard af in de database.

 • Wie moet de boete betalen indien blijkt dat een paard niet aan de juiste locatie is gekoppeld?

De houder van de locatie is verantwoordelijk voor de registratie van de locatie en het koppelen van de paarden aan de locatie.

 • Moeten wij als stalhouders de klanten wegsturen of weigeren als zij het paspoort niet op orde hebben?

Nee, u bent niet verantwoordelijk voor de registratie van het paard. U dient enkel als stalhouder het paard te koppelen aan uw locatie.

Is het paard niet gechipt en/of ontbreekt het paspoort volledig bij het paard, dan kunt u het paard niet houden. Het is bij de wet verboden om paarden te houden op uw locatie die niet gechipt zijn of geen paspoort hebben.

 • Bij wie ligt de verantwoordelijkheid van het sluitend krijgen van de lokale administratie voor paarden die minder dan 30 dagen ergens zijn? Is dat de houder van het paard of de houder van een locatie?

De houder van de locatie is verantwoordelijk. Is een paard vertrokken zonder dat u daarvan in kennis bent gesteld, dan vult u in uw lokale administratie in “locatie onbekend”.

 • Concreet: kan een pensionstalhouder een boete krijgen als een eigenaar zijn/haar paard meeneemt zonder dat te melden?

Als u als pensionstalhouder niet bijwerkt dat het paard niet meer op uw locatie staat wel. Tot 30 dagen kunt  u dit in uw lokale administratie verwerken. Vanaf 30 dagen moet de aanpassing ook digitaal in de database zijn verwerkt. Omdat u niet weet waar het paard heen is, vult u in “locatie onbekend”.

 • Klopt het dat het paspoort nog steeds te allen tijde bij het paard aanwezig moet zijn?

Ja dat klopt. Het paspoort dient ten alle tijden bij het paard te zijn.

3.2 Uniek Bedrijf Nummer (UBN)

 • Is per houder bekend welke percelen grasland zonder adres tot zijn beschikking zijn, of dient een houder dit te melden bij het RVO?

Dit dient gemeld te worden bij RVO. In mijn.rvo.nl  koppelt u de erfpercelen aan uw UBN.

 • Als je paarden langer dan 30 dagen willen weiden op een stuk grasland waar wel een straat aan gekoppeld is maar geen huisnummer. hoe moeten we dit registeren. het gaat dan om een koppel jonge dieren op een zomerweide.

Samen met RVO gaat u op basis van coördinaten een UBN koppelen aan het weiland.

 • Wat valt er allemaal onder de noemer ‘Locatie’, zijn dit panden/kadastrale percelen, huisnummers, etc?

Een UBN bestaat uit een erfperceel en de (gewas)percelen die daarbij horen. Dit wordt ook wel ‘locatie’ genoemd. Een erfperceel heeft een adres en is een aaneengesloten perceel waar de stal of stallen op staan. Op het erfperceel zijn de dieren permanent gehuisvest.

 • Wat behoort tot een UBN en wat zijn de voorwaarden van een UBN:

• Een UBN bestaat uit een erfperceel en de (gewas)percelen die daarbij horen. Dit wordt ook wel ‘locatie’ genoemd. Een erfperceel heeft een adres en is een aaneengesloten perceel waar de stal of stallen op staan. Op het erfperceel zijn de dieren permanent gehuisvest.

• Een locatie heeft een eigen adres en minimaal een eigen toegangsweg (dieren, producten, voer, hygiënemaatregelen). Ten opzichte van een andere locatie is de huisvesting en de verzorging volledig gescheiden (personeel, voer, materialen en voertuigen).

• Een erfperceel mag doorsneden worden door bijvoorbeeld een openbare weg, spoorweg of waterweg als transport tussen beide gedeeltes binnen de doorgetrokken grenzen van dat erfperceel plaatsvindt.

• Een perceel is een stuk grond van een UBN waarop een dier kan lopen/staan. Percelen bestaan dus uit (beweidbare) gewaspercelen en erfpercelen. Deze gewaspercelen zijn geregistreerd in de Basisregistratie percelen.

• Een perceel hoort maar tot een UBN. Een UBN omvat een of meer percelen.

• Het bedrijf van de dierhouder bestaat uit alle UBN’s die door de houder worden beheerd en zich bevinden op het grondgebied van de Europese lidstaat.

• Bij onduidelijkheden stelt RVO vast wat wel of niet bij de locatie hoort.

Twijfelt u na het lezen van deze informatie over uw eigen situatie? Stuur RVO dan een situatieschets in kleur met beschrijving. Via mijnrvo.nl kunt u Digitale Post versturen. U kunt hiervoor een kaart uit Mijn percelen of bijvoorbeeld Google Maps gebruiken. De schets mag ook een eigen tekening in kleur zijn.

 • Als je al een UBN nummer hebt voor geiten/ schapen moet je dan voor het registreren van paarden een nieuw nummer aanvragen?

Nee, als de paarden op dezelfde locatie als de schapen en geiten gehouden worden, dan worden de paarden toegevoegd aan het UBN van de schapen/geiten. Dit kan vanaf 12 april.

 • Moet er per locatie/ weiland een UBN nummer zijn als deze eigenaar meerdere weilanden op diverse locaties heeft?

Ja, als de weilanden geen erfpercelen betreffen, dan vraagt u meerdere UBN’s aan.

3.3 Database

 • Moeten een locatiehouder zelf naar RVO melden of kan dat via een tussenpartij?

Het melden kan ook via een tussenpartij, bijvoorbeeld een commerciële partij. Ook mag u hulp vragen bij het invullen via mijnRVO.nl. Heeft u bijvoorbeeld uw paarden bij een echtpaar op leeftijd in een weitje staan, dan mag ook u op verzoek van het echtpaar de registratieverplichtingen invullen.

 • Kun je inloggen met Digid of e-herkenning?

Als u bent ingeschreven bij de kamer van Koophandel dan logt u in met eHerkenning. Bent u particulier dan logt u in met DigiD.

 • Wat te doen als een paard niet bekend is in de database maar je wilt hem wel melden op jouw locatie?

Dat kan dan niet. De houder van het paard is daarbij in overtreding en de houder van de locatie dient hem daar op te wijzen en het paard niet op de locatie toe te staan.

3.4 Voorbeeldcasussen

 • Ik heb diverse weides in gebruik waarvan ik geen huurcontract heb. Ik ben wel verantwoordelijk voor het onderhoud van de wei. Ben ik dan technisch ook de houder van deze locaties?

Nee, dat blijft de eigenaar van de locatie.

 • Als paarden langer dan 30 dagen op een natuurgebied geplaatst worden, wie is dan de houder van de locatie?

De beheerder van het natuurgebied is de houder van de locatie.

 • Hoe zit het als het natuurgebied geen adres heeft?

De houder van de locatie vraagt op basis van coördinaten een UBN aan en is verantwoordelijk voor het koppelen van de paarden. Dit mag uitbesteed worden.

 • Wat is een afzonderlijke (unieke) locatie? Mijn dieren lopen door het jaar heen op een vijftal verschillende weilanden, enkele kilometers van elkaar. Zijn dat dan vijf afzonderlijke locaties, of is het één bedrijfslocatie?

Zie uitleg op de website van RVO: Wat behoort tot een UBN en wat zijn de voorwaarden van een UBN.

 • Moeten externe weides buiten de houderij ook worden opgegeven als aparte houderij?

Nee, enkel als paarden hierop langer dan 30 dagen verblijven.

 • Als een paard in de weide loopt bij een boer, wie moet dat daar dan melding van maken? De eigenaar of de boer?

De boer is verantwoordelijk voor de locatie en het koppelen van de dieren op zijn locatie.

 • Hoe zit het met de registratie als de paarden op stal staan bij een houderij, maar overdag buiten staan bij een ander bedrijf.

De houderij is de locatie waar de paarden gehouden worden. Aan dat UBN worden de paarden gekoppeld.

 • Hoe zit het met het afmelden van paarden,  bij verkoop of is de plicht aan de nieuwe eigenaar om hem aan te melden?

De houder van de locatie meldt het paard af van zijn locatie als het paard bij verkoop naar een nieuwe locatie vertrekt. De nieuwe locatie koppelt dan het paard aan zijn locatie.

 • Ik run een kleinschalige pensionstal. De stallen huur ik van de plaatselijke manege. De eigenaar van de manege is een stichting. De paarden staan in de nacht op stal, zomers staan ze 24/7 in de weide waarvan de gemeente weer eigenaar is. Er is wel een contract met de gemeente dat de manege het weiland in bruikleen heeft.

Op de locatie manege worden meer paarden gehouden dan enkel de paarden van de kleinschalige pensionstal. De eigenaar van de manege dient een UBN aan te vragen en kan de kleinschalige pensionstal machtigen om op zijn UBN paarden te koppelen.

Aangaande het weiland: als paarden 30 dagen of langer aaneengesloten gehouden worden op het weiland, dan dient ook het weiland van de gemeente een UBN te krijgen waarop paarden geregistreerd kunnen worden. De houder van de locatie (degene die het weiland in bruikleen heeft), is verantwoordelijk voor de registratie. Verstandig is om met de gemeente in overleg te gaan wie het UBN aanvraagt.