1. Algemeen
2. Houder van het paard
3. Houder van de locatie
4. Handel en fokkerij
5. Internationaal
6. Overig

2. Houder van het paard

2.1 Registratie paard

 • Per wanneer kunnen de paarden geregistreerd worden in de database?

Het registreren van paarden door eigenaren is al mogelijk. Dat gebeurt namelijk via het aanvragen van een paspoort bij een paard (indien nog niet in bezit). Dat verloopt via paspoort uitgevende instanties (ppi). Zij mogen dit namens RVO.nl uitgeven en registreren de gegevens van het paard in hun database. Ook zorgen zij dat de gegevens in de Nederlandse centrale database komen.

Gaat het om een paard met een registratie bij een stamboek? Vraag het paspoort dan bij het stamboek aan. U krijgt dan een paspoort met stamboeklogo. Voor een paard zonder stamboekregistratie vraagt u een paspoort aan bij een ppi naar keuze. Het paspoort heeft dan geen logo.

De instanties die RVO heeft aangewezen om paspoorten te mogen uitgeven, zijn
hier te vinden.

 • Als de stalhouder (houder van de locatie) de registratie van de locatie niet op orde heeft, zijn er dan ook gevolgen voor de houder van het paard?

Nee, de houder van de locatie is verantwoordelijk voor de juiste registratie van de locatie en het koppelen van de paarden. De houder van het paard is verantwoordelijk voor de juiste registratie van het paard (de chip en het paspoort).

 • Wanneer moet er een lokale administratie worden bijgehouden en wanneer moet worden geregistreerd via RVO?

Lokaal moet geregistreerd worden als een paard langer dan 24 uur van uw locatie is of wanneer een paard van elders langer dan 24 uur op uw locatie verblijft. Blijft het paard 30 dagen of langer aaneengesloten op uw locatie (of vertrekt hij 30 dagen over langer), dan dient dit digitaal in de database bij RVO gewijzigd te worden.

Bij verplaatsing naar een dekstation, trainingstal of revalidatiestal geldt een termijn van 90 dagen. Gaat een paard voor 90 dagen over langer naar één van deze locaties, dan dient het paard te worden overgeschreven naar de nieuwe locatie in de CND. 

 • Moet de houder van het paard deze afmelden in de database indien het paard verkocht wordt?

De database registreert geen eigenaren van paarden. Enkel de locatie waar het dier gehouden wordt. Wordt door de verkoop een paard ergens ander gestald, dan kan de huidige locatie laten weten dat het paard niet meer bij hem gehouden wordt en uitschrijven van zijn locatie.

 • Wie moet de boete betalen indien bij controle blijkt dat een paard niet is geregistreerd?

De houder van het paard is verantwoordelijk voor de registratie van het paard.

2.2 Chippen

 • Het paard is niet gechipt. Moet dit paard dan alsnog gechipt worden?

Ja, paardachtigen moeten een transponder (chip) hebben. Dit geldt voor alle paarden, pony’s, ezels en zebra’s in de Europese Unie die na 1 juli 2009 zijn geboren. Een chip zit in de hals van het dier en koppelt het paard aan het paspoort. Paarden die voor 1 juli 2009 geboren zijn, hoeven niet gechipt te zijn. Voor paarden die om andere redenen niet gechipt zijn moet contact worden opgenomen met de RVO.

In deze zoekfunctie op mijn.rvo.nl kunt u het chipnummer of levensnummer van een paard intypen. U ziet dan:

 • of het paard een Nederlands paspoort heeft;
 • door wie het paspoort is uitgegeven;
 • de geboortedatum van het paard;
 • of het paard geslacht mag worden voor menselijke consumptie.

Zonder geldig paspoort en/of geen chip mag een paard:

 • niet gehouden worden;
 • niet vervoerd worden;
 • niet meedoen aan een keuring;
 • niet meedoen aan een wedstrijd;
 • niet geslacht worden voor menselijke consumptie;
 • niet weg voor export.

Bron: RVO.nl

 • Indien een paard op een locatie staat met volledige zelfzorg en alleen de stal en weide wordt gebruikt. Wie is dan de houder van de locatie?

Het bedrijf is de houder van de locatie.

2.3 Voorbeeldcasussen

 • Ik heb de stallen op eigen grond staan. Wel lopen mijn paarden op de grond van de buurman. Dit gebeurt het hele jaar. Is hij nu de houder van de locatie of ben ik dit? Ik onderhoud het land geheel zelf maar mag het alleen gebruiken.

Hier is sprake van twee locaties (indien de paarden (wisselend) langer dan 24 uur op beide locaties verblijven). Voor de stallen moet u een UBN m aanvragen en voor het land de buurman. 

 • Wij hebben een aantal pony’s die op verschillende weides steeds enkele maanden grazen. Twee weides zijn in eigendom (1 aan huis, 1 in andere gemeente) en 3 hebben we gehuurd (van drie verschillende eigenaren). Hoe moeten we dit gaan registreren?

Bij het omzetten van de pony’s dienen de pony’s op de locatie te worden ingeschreven. Het huisperceel en het perceel in de andere gemeente lijken twee UBN-locaties te zijn (zie hiervoor ook de uitleg Wat behoort tot een UBN en wat zijn de voorwaarden van een UBN:). Ook de 3 gehuurde locaties klinken als drie UBN-locaties. Voor de locaties in eigendom ben jij verantwoordelijk voor de registratie. Voor de locaties van derden is de derde partij verantwoordelijk.

 • Ons paard staat ‘s nachts op stal bij een familielid overdag bij ons in het land. Hoe en wie moet registreren. Dit geldt ook voor onze pony’s die staan zowel in onze wei als in wei van de buurman. Hoe en wie moet registreren? Is in hetzelfde dorp dus zelfde postcodegebied.

De locatie waar de paarden en pony’s normaal gehouden worden (langer dan 30 dagen), is de locatie waar de paarden aan gekoppeld worden. Dit kan voor het paard de locatie van de stal zijn en voor de pony’s het eigen weiland. Het familielid koppelt het paard aan zijn UBN. U koppelt de pony’s aan uw UBN. Hetzelfde dorp of postcodegebied speelt geen rol.

 • Bij verhuur of pacht van weide, waarbij de huurder geenszins bemoeienis heeft met het terrein, blijft deze de houder van de locatie en daarmee de verantwoordelijke van registratie?

Als een terrein wordt gehuurd dan zal daar een huurcontract aanwezig zijn. Op grond van dat huurcontract zullen daar paarden op mogen lopen. Of dat het geval is hangt af van de huurder. Deze heeft dus WEL bemoeienis met het terrein. Hij (de huurder) wordt dus houder van de locatie en moet een UBN aanvragen. Het is natuurlijk verstandig dat in overleg met de eigenaar te doen. Afgesproken kan worden dat de eigenaar het doet. Als het maar gebeurt.

 • Wij weiden paarden van de buren. Binnen een straal van 50 meter. Wisselende aantallen. Soms zijn ze zelfs alleen overdag bij ons. Moeten wij dit bij houden?

De locatie waar de paarden gewoonlijk gehouden worden, koppelt de paarden. Op basis van de informatie is de inschatting dat de paarden gewoonlijk gehouden worden door de buren en dat zij de registratie op hun UBN moeten gaan doen.

 • Ik heb een locatie waar ik stallen verhuur voor een dag of korter dan een dag. Moet ik daarvan ook gegevens van registreren?

Dat hangt er van af. Als er gedurende langer dan 30 dagen paarden (dat kunnen vele verschillende zijn) aanwezig zijn dan moet een UBN worden aangevraagd.