1. Algemeen
2. Houder van het paard
3. Houder van de locatie
4. Handel en fokkerij
5. Internationaal
6. Overig

5. Internationaal

  • Wat als je paarden hebt met Nederlands stamboek die op Belgisch grondgebied lopen?

Het hangt er vanaf hoe lang de paarden in België lopen. Als dat langer is dan 30 dagen zal de locatie en de paarden bij de Belgische RVO moeten worden geregistreerd.

  • Omdat wij aan de grens van België zitten, hebben wij ook Belgische klanten en paarden. Moet deze Belgische klant haar paard ook in Nederland laten registreren, ook al staat het in België geregistreerd?

Ja, paarden die in Nederland gehouden worden, dienen in de Nederlandse database geregistreerd te zijn.

  • Hoe wordt het geregeld met grensverkeer. Bijvoorbeeld paarden van eigenaar in Duitsland die in Nederland in de zomer in een wei lopen. (Kan de Duitse eigenaar ook een UBN nummer krijgen, of hoe op te lossen?)

De eigenaar van de locatie kan een UBN aanvragen. In geval van een buitenlandse eigenaar dient contact opgenomen te worden met RVO voor het aanvragen van een UBN.

  • Moeten alle paarden met een buitenlands paspoort aangemeld worden bij een Nederlandse instantie? Welke kosten zijn daaraan verbonden?

Ja, als paarden langer dan 30 dagen in Nederland gehouden worden, dienen deze in Nederland geregistreerd te worden. Dit kan geregeld worden via Nederlandse paspoort uitgevende instanties. Voordeel is dat het paspoort gecontroleerd wordt of deze ook voldoet aan de I&R eisen. Kosten variëren tussen de €35,- en €60,-.

Een tweede manier is om de locatie waar het paard gehouden wordt, te vragen om een ‘import melding’ te doen waardoor het paard in Nederland geregistreerd kan worden.

  • Hoe moeten grensoverschrijdende ritten geregistreerd worden?

Als het paard langer dan 24 uur van de locatie is, registreer je in de locatie van herkomst in een lokale administratie waar je met je paard naar toe bent. Dat kan een buitenlandse locatie zijn.