1. Algemeen
2. Houder van het paard
3. Houder van de locatie
4. Handel en fokkerij
5. Internationaal
6. Overig

6. Overig

  • Is het realistisch dat de nieuwe regelgeving per 21.4.2021 van toepassing wordt als nu die regelgeving op EU-niveau nog niet vastligt en daarna nog in nationaal recht geïmplementeerd zal moeten worden?

Ja, de hoofdzaken zijn bekend en liggen vast. Veel zaken zijn al opgenomen in Nederlandse wetgeving, maar dienen met een aanpassing gelijk getrokken te worden aan de Europese richtlijn. Zo dienen paardachtigen al sinds juli 2009 gechipt te worden en in het bezit te zijn van een paspoort. Deze dieren staan ook al geregistreerd bij RVO. De grootste toevoeging is het registreren van locaties waar paarden gehouden worden. Dat dient vanaf 21 april 2021 te gaan gebeuren. Er komt geen uitstel voor het registreren van paardenlocaties.

  • Is er een koppeling mogelijk met huidige administratieprogramma’s waarin alle paardgegevens al aanwezig zijn?

Er zijn administratieprogramma’s die gekoppeld zijn. U kunt aan de eigenaar van het programma vragen of hij de RVO koppeling wil aanvragen voor het administratieprogramma dat u gebruikt (mocht dat nog niet het geval zijn).

  • Kan de registratie ook via een app geregeld worden?

Ja, via een commerciële partij kan dit. Het systeem van RVO is enkel online toegankelijk.

  • Moeten we zelf naar RVO melden of kan dat via een tussenpartij?

Het melden kan ook via een tussenpartij, bijvoorbeeld een commerciële partij. Ook mag u hulp vragen bij het invullen via mijnRVO.nl. Heeft u bijvoorbeeld uw paarden bij een echtpaar op leeftijd in een weitje staan, dan mag ook u op verzoek van het echtpaar de registratieverplichtingen invullen.

  • Bij meerdaagse wedstrijd staan er veel paarden op een wedstrijdterrein, hoe dat te registreren?

De locatie is een tijdelijke locatie waar paarden korter dan 30 dagen verblijven. In de lokale administratie van de locatie waar het paard gewoonlijk gehouden wordt, wordt opgenomen dat het paard op wedstrijd is met een vermelding van de locatie van de wedstrijd. De wedstrijdlocatie hoeft geen registratie van de dieren te doen.

  • Worden er dierrechten toegekend op basis van de huidige Natuurberschermings vergunning?

Nee