Identificatie & Registratie is een actueel thema voor de paardensector en daarmee een hoofdthema voor de Sectorraad Paarden (SRP). Het is onze overtuiging dat een dergelijk systeem onmisbaar is voor de gezondheid van paarden (mede gelet op besmettelijke dierziekten) alsmede voor de voedselveiligheid en daarmee de humane gezondheid. Ook zal hierdoor proactief worden bijgedragen aan de verbetering van dierwelzijn en de bestrijding van fraude.

De werkgroep Monitoring/I&R bestaat uit de volgende personen:

  • Ids Hellinga (Koepel fokkerij), voorzitter
  • Piet Peters (KWPN)
  • Frans Burgers (FNHB)
  • Theo van der Meulen (KNHS)
  • Matthijs Maat (LTO)
  • Ale Schaap (VPETN)
  • Camiel Mellegers (SNDR)
  • Siebren Boerma (veterinair)
  • Hester van der Bij (SRP)