AdobeStock_305664655-1-scaled-1.jpeg

De Eerste Kamer niet content met wettelijke garantietermijn paardenhandel

Op 12 april debatteerde de Eerste Kamer over de ‘Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering van digitale inhoud’. Daarin is bepaald dat verkoop van paarden een garantietermijn van 1 jaar krijgt. Die termijn is nu nog een half jaar. Echter een motie van de VVD, CDA en SGP vraagt om een aanpassing waarbij de garantietermijn van dieren alsnog teruggebracht wordt naar 6 maanden. Op 19 april stemt de Eerste Kamer over de motie en het wetsvoorstel. Het ziet er naar uit dat de motie zal worden aangenomen.

Het is een lobby van de lange adem waar de Sectorraad Paarden mee bezig is. Door een afwijkende stemming, die niet conform de inbreng was, werd een amendement in de Tweede Kamer weggestemd waarin de garantietermijn voor dieren op 6 maanden zou blijven. Ook de Eerste Kamer heeft de minister om uitleg gevraagd waarom hij dit amendement ontraadde. Zijn redenering is dat een langere periode van bewijsvermoeden in het belang is van dierenwelzijn en een betere rechtspositie voor de consumenten. Bovendien vindt hij dat één termijn voor alle soorten producten (goederen, digitale inhoud en levende dieren) bijdraagt aan duidelijkheid, rechtseenheid en rechtsgelijkheid.

In het geval de Eerste Kamer op 19 april voor de motie stemt om de garantietermijn voor dieren alsnog terug te brengen naar 6 maanden, heeft de minister toegezegd een spoedprocedure te starten om de reparatie van het wetsvoorstel te doen. Deze procedure volgt dezelfde route als een wetsvoorstel. Het streven van de minister is om de reparatie voor de zomer gereed te hebben.

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Op basis van de door uw gegeven antwoorden krijgt u een persoonlijk rapport met toelichting en advies.

SECTORRAAD PAARDEN

Postbus 3040
3850 CA Ermelo

Bezoekadres
De Beek 125
3852 PL Ermelo

 

Secretariaat

Hester van der Bij
T 0577 – 408320
M 06 – 11736117
E info@sectorraadpaarden.nl