Welzijn, gezondheid en I&R zijn de hoofdthema’s waar de SRP zich mee bezig houdt. Rond deze thema’s heeft de SRP werkgroepen geformeerd die 6-8 keer per jaar bijeenkomen om de belangrijkste ontwikkelingen te bespreken. De werkgroepen worden gevormd door afgevaardigden vanuit de SRP partijen.

De onderwerpen onderwijs, ruimtelijke ordening en sociaal, fiscaal, economische zaken zijn thema’s waar de SRP op een andere manier meer omgaat. Op het moment dat er rondom deze thema’s actualiteiten zijn die voor de paardensector van belang zijn wordt hierop ingespeeld. De SRP partijen zijn hierin leidend en per onderwerp wordt bekeken welke kennis nodig is om op de actualiteit in te spelen.

Corona

Het bestuur van de Sectorraad Paarden heeft op maandag 11 mei 2020 de protocollen keuringen en
prestatietesten, chippen en schetsen en Covid-19 koersen op 1, 5 meter vastgesteld.

De protocollen zijn ter toetsing voorgelegd aan werkgroep COVID-19 van EZK en LNV om ervoor te
zorgen dat de paardensector niet langer volledig stil komt te liggen.

Dierenwelzijn

Welzijn is maatschappelijk gezien een zeer belangrijk item en daarmee een hoofdthema voor de Sectorraad Paarden (SRP). Welzijn is dan ook het onderwerp dat de agenda de afgelopen jaren heeft gedomineerd.

Diergezondheid

Gezondheid is voor de paardensector een zeer belangrijk item en daarmee een hoofdthema voor de Sectorraad Paarden (SRP). Op het gebied van gezondheid heeft de SRP de afgelopen jaren diverse succesvolle projecten opgezet.

Identificatie & Registratie

Identificatie & Registratie is een actueel thema voor de paardensector en daarmee een hoofdthema voor de Sectorraad Paarden (SRP). Het is onze overtuiging dat een dergelijk systeem onmisbaar is voor de gezondheid van paarden (mede gelet op besmettelijke dierziekten) alsmede voor de voedselveiligheid en daarmee de humane gezondheid. Ook zal hierdoor proactief worden bijgedragen aan de verbetering van dierwelzijn en de bestrijding van fraude.

Ruimtelijke Ordening

De Sectorraad Paarden houdt zich bezig met actuele zaken die spelen op het gebied van ruimtelijke ordening. In 2014 is de publicatie ‘Paardenhouderij in het omgevingsrecht’ verschenen.

Deze werkgroep wordt bijeen geroepen op het moment dat er actuele zaken spelen. De dragende organisaties zijn hierin leidend.