Welzijn, gezondheid en I&R zijn de hoofdthema’s waar de SRP zich mee bezig houdt. Rond deze thema’s heeft de SRP werkgroepen geformeerd die 6-8 keer per jaar bijeenkomen om de belangrijkste ontwikkelingen te bespreken. De werkgroepen worden gevormd door afgevaardigden vanuit de SRP partijen.

De onderwerpen onderwijs, ruimtelijke ordening en sociaal, fiscaal, economische zaken zijn thema’s waar de SRP op een andere manier meer omgaat. Op het moment dat er rondom deze thema’s actualiteiten zijn die voor de paardensector van belang zijn wordt hierop ingespeeld. De SRP partijen zijn hierin leidend en per onderwerp wordt bekeken welke kennis nodig is om op de actualiteit in te spelen.

Publieke opinie

Sectoren waarin dieren centraal staan zijn steeds vaker onderwerp van een maatschappelijke discussie. De rol van het dier in onze maatschappij verandert. Wij geloven dat er voor het houden van paarden, paardrijden en paardensport draagvlak is in onze samenleving, nu en in de toekomst.

Dierenwelzijn

Welzijn is maatschappelijk gezien een zeer belangrijk item en daarmee een hoofdthema voor de Sectorraad Paarden (SRP). Welzijn is dan ook het onderwerp dat de agenda de afgelopen jaren heeft gedomineerd.

Diergezondheid

Gezondheid is voor de paardensector een zeer belangrijk item en daarmee een hoofdthema voor de Sectorraad Paarden (SRP). Op het gebied van gezondheid heeft de SRP de afgelopen jaren diverse succesvolle projecten opgezet.

Identificatie & Registratie

Identificatie & Registratie is een actueel thema voor de paardensector en daarmee een hoofdthema voor de Sectorraad Paarden (SRP). Het is onze overtuiging dat een dergelijk systeem onmisbaar is voor de gezondheid van paarden (mede gelet op besmettelijke dierziekten) alsmede voor de voedselveiligheid en daarmee de humane gezondheid. Ook zal hierdoor proactief worden bijgedragen aan de verbetering van dierwelzijn en de bestrijding van fraude.

Ruimtelijke Ordening

 De Sectorraad Paarden houdt zich bezig met actuele zaken die spelen op het gebied van ruimtelijke ordening. In 2014 is de publicatie ‘Paardenhouderij in het omgevingsrecht’ verschenen.

Deze werkgroep wordt bijeengeroepen op het moment dat er actuele zaken spelen. De dragende organisaties zijn hierin leidend.