Neurologische vorm van Rhinopneunomie bij een stal in West-Brabant

Op een locatie in West-Brabant is de neurologische vorm van rhinopneumonie vastgesteld. De aanwezige paarden mogen de locatie de komende weken niet verlaten en er worden ook geen paarden van buiten op het bedrijf toegelaten. De contactadressen van de locatie zijn op de hoogte gebracht van de situatie. De paarden staan onder controle van een

Lees meer »

Internetconsultatie maximumtemperatuur diertransport van start

Op 1 december om 9.00u is de internetconsultatie voor de beleidsregel voor de maximumtemperatuur voor diertransport gestart. Deze beleidsregel stelt een verlaging van de maximum transporttemperatuur voor van 35 graden Celcius naar 30 graden Celcius. Iedereen in Nederland kan zijn of haar mening geven over de voorliggende beleidsregel. Een internetconsultatie is een vorm van consultatie

Lees meer »

Koepel Fokkerij krijgt financiële bijdrage voor genetisch onderzoek

De Koepel van Stamboeken voor Paardachtigen (KSP) heeft financiële ondersteuning toegezegd gekregen voor het uitvoeren van onderzoek ‘genetisch management verduurzaming van de paardensector.’ Een PPS-subsidie, aangevuld met bijdragen van De Koepel, KWPN en initiatiefnemer KFPS is goed voor in totaal 1,3 miljoen euro dat de komende vier jaar beschikbaar komt. ‘Hier gaan al onze stamboeken

Lees meer »

Protocol extreme weersomstandigheden voor paarden geüpdatet

De Sectorraad Paarden heeft, samen met de lid-organisaties binnen Sport, Fokkerij en Ondernemers, het protocol extreme weersomstandigheden voor paarden, pony’s en ezels opgesteld. Om aansluiting te blijven houden bij geldende wet- en regelgeving en nieuwe inzichten uit de praktijk of wetenschap, is het protocol van een update voorzien. Wanneer volgens de weersvoorspelling van het KNMI

Lees meer »

Webinar maakt duidelijk dat er werk aan de winkel is

Op dinsdag 24 oktober 2023 organiseerde de Sectorraad Paarden (SRP) een webinar over een aantal activiteiten van de SRP. In totaal waren een 88 kijkers live aanwezig en ontvangen 205 deelnemers een terugkijklink. De belangrijkste onderwerpen van het webinar zijn de inzet van de SRP-werkgroep Publieke Opinie en de plannen voor het Hippisch Sectorfonds. Het

Lees meer »

Neem deel aan het webinar van de Sectorraad Paarden

Op dinsdag 24 oktober organiseert de Sectorraad Paarden een webinar. Geïnteresseerden worden bijgepraat over een aantal activiteiten van de Sectorraad Paarden en het Hippisch Sectorfonds. Tijdens het webinar krijg je een inkijk in de ondersteuning die door de werkgroep Publieke opinie gegeven wordt aan Hippische Events. Hiervoor gaan we in gesprek met Irene Verheul en Waling

Lees meer »

Guusje ter Horst tafelgast bij RDA-webinar Plezier voor mens en dier

Op dinsdag 10 oktober 2023 organiseert de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) van 10.30 uur tot 11.30 uur een webinar over de RDA-zienswijze Plezier voor mens én dier. Guusje ter Horst neemt deel als tafelgast vanuit de paardensector. Aanleiding voor het organiseren van dit webinar is de RDA-zienswijze Plezier voor mens én dier die in mei 2023 is gepubliceerd. De Raad

Lees meer »

Verlenging inzet nationaal plan veetransport bij extreme temperaturen

Nationaal Plan voor veetransport tijdens extreme temperaturen is in werking getreden vanaf dinsdag 5 september 2023. Deze inwerkingtreding wordt verlengd tot en met maandag 11 september 2023. Deze afkondiging wordt gedaan door de NVWA wanneer er volgens de KNMI App in de Bilt een temperatuur van 27 °C of hoger wordt verwacht.  Nationaal Plan Veervervoer bij extreme

Lees meer »

Thibault Frippiat volgt Harry Boertjes op als voorzitter van de FNHB

Op 5 september j.l. heeft Harry Boertjes officieel afscheid genomen als voorzitter van de Federatie van Nederlandse Hippische Brancheorganisaties (FNHB). Hij wordt opgevolgd door Thibault Frippiat, erkende paardendierenarts en erkende keuringsdierenarts voor paard. Frippiat is voorzitter van het Cluster Paard van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), een van de 11 brancheorganisaties binnen de FNHB. Als voorzitter

Lees meer »