Sectoren waarin dieren centraal staan zijn steeds vaker onderwerp van een maatschappelijke discussie. De rol van het dier in onze maatschappij verandert. Wij geloven dat er voor het houden van paarden, paardrijden en paardensport draagvlak is in onze samenleving, nu en in de toekomst. Verbinden met maatschappij, media en politiek is daarbij essentieel. De werkgroep Publieke Opinie werkt aan deze verbinding en draagvlak.

Daadkrachtig(er) maken van de Nederlandse Paardenwereld op maatschappelijke issues ten behoeve van behoud van draagvlak, onze social license. Zowel reactief, als pro-actief. Vanuit 1 gezamenlijke boodschap. Dat is waar de werkgroep Publieke Opinie voor staat.

Wat doet de werkgroep?

De werkgroep Publieke Opinie stimuleert, adviseert en begeleidt betrokken partijen om actief in gesprek te gaan met de Nederlandse bevolking, politiek en media. En initieert onderzoeken, projecten en campagnes om draagvlak te behouden en bevorderen. Maar daar blijft het niet bij.

Uit onderzoek weten we dat er slechts een klein percentage van de Nederlandse bevolking tegen het houden van paarden, paardrijden en paardensport is. Een kleine groep met een grote invloed op maatschappij, media en politiek. Want als we 1 ding geleerd hebben in de afgelopen jaren: het is makkelijk om de paardenwereld te framen.

Daarom monitoren wij continue het sentiment in de samenleving. En zoeken we pro-actief de dialoog op met media en politiek. Daar hoort de ondersteuning van evenementen en organisaties rondom issues ook bij. Zichtbaar zijn en een gezamenlijk tegengeluid laten horen: dat is waar we krachten bundelen en samen werken.

Gemeenschappelijk initiatief

De werkgroep Publieke Opinie is een sectorbreed initiatief, met een vaste plek in de Sectorraad Paarden. Echter social license is niet iets wat de taak kan zijn van 1 werkgroep, organisatie of persoon. Om maatschappelijk draagvlak te behouden heeft iedereen een taak en een verantwoordelijkheid. Welzijn moet altijd op 1. De sectorpartijen hebben hier een voortrekkersrol in, waarbij ook andere prangende thema’s vanuit de maatschappij moeten worden benoemd, besproken en ontwikkeld.

Social license gaat niet enkel over actie- en communicatie. Het gaat vooral om echt voor onze paardenwereld gaan staan. Daarbij heeft iedereen binnen de paardenwereld een rol: van liefhebber tot professionele ruiter, van ondernemer tot toeleverancier. Iedereen die zich beweegt in de wereld van het paard. Be good and tell it!

De werkgroep Publieke Opinie bestaat uit de volgende personen:

  • Monique van Hal, voorzitter (Stichting HIP)
  • Mieke Theunissen (LTO & SRP)
  • Irene Verheul (Jumping Amsterdam)
  • Charlotte Dekker (KWPN)
  • Frederieke Verhaar (FNRS)
  • Nelleke Krol / Maartje Lanooy (VSN)
  • Jasmijn de Bruijn (MyCompass.horse)

De werkgroep streeft ernaar om in 2023 de flexibele schil van professionals, ambassadeurs en betrokkenen verder te vergroten. Want iedereen kan een steentje bijdragen. 

Meer informatie