De Sectorraad Paarden houdt zich bezig met actuele zaken die spelen op het gebied van ruimtelijke ordening. In 2014 is de publicatie ‘Paardenhouderij in het omgevingsrecht’ verschenen.

Deze werkgroep wordt bijeen geroepen op het moment dat er actuele zaken spelen. De dragende organisaties zijn hierin leidend.

DE PAARDENHOUDERIJ IN HET OMGEVINGSRECHT

De Sectorraad Paarden (SRP) heeft op 2 juni 2014 ‘De Paardenhouderij in het omgevingsrecht, handreiking voor de praktijk, gepubliceerd. Deze publicatie is tot stand gekomen in samenwerking met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Het is een nieuwe versie van de eerdere publicatie ‘Paardenhouderij en RuimtelijkeOrdening, herziene handreiking voor de praktijk’. De nieuwe versie van de handreiking is digitaal beschikbaar en voor iedereen te downloaden op de website van de Sectorraad Paarden.

In 2006 werd de eerste versie van de Handreiking opgesteld en beschikbaar gesteld aan alle gemeenten. In 2009 werd een eerste herziening uitgebracht. Als gevolg van veranderende wet- en regelgeving, zoals de Wabo (Wet algemene bepalingenomgevingsrecht), maar ook recente jurisprudentie, is nu opnieuw een update gemaakt van de handreiking.

Download: De paardenhouderij in het omgevingsrecht – handreiking voor de praktijk 

Deze publicatie is alleen digitaal beschikbaar – u kunt via de inhoudsopgave naar de gewenste pagina navigeren – dmv het SRP logo rechts onderin komt u terug bij de inhoudsopgave.

Op 24 juni 2014 heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden over ‘De Paardenhouderij in het omgevingsrecht’ – klik hier voor de presentatie.

In de Hippische Ondernemer van juni 2014 stond een uitgebreid artikel over de nieuwe handreiking. Klik hier voor het artikel.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com