Samen sterk voor onze paardensector!

Behoort de paardensport over 10 jaar tot het verleden? Rijden we dan überhaupt nog paard? Wordt ook het houden van paarden op termijn ter discussie gesteld? Deze vraagstukken houden ons als Sectorraad Paarden enorm bezig. Er gebeurt momenteel veel in onze sector, én van buiten onze sector wordt er volop naar ons gekeken. Het beeld wat van onze sector wordt geschetst is niet altijd positief. Dat is u vast ook niet ontgaan. 


Steeds vaker zien we het eenzijdige beeld dat geschetst wordt door dierenactivisten in de media. Het raakt ons dat regelmatig een onjuist beeld wordt geschetst over de omgang met paarden. Het voeren van een eerlijk en transparant debat is lastig. Aangeleverde informatie wordt door de media vaak niet gecontroleerd op feiten en hoor en wederhoor wordt lang niet altijd toegepast. De petitie met als oproep een eerlijk debat en open dialoog te faciliteren is inmiddels ruim 16.000 keer getekend. We willen en moeten verder om een objectief beeld van onze sector naar buiten te brengen. Een beeld waarin we iedereen laten zien hoe bijzonder de band tussen paard en mens is. Wat paardensport zo bijzonder maakt. Hoe we onze paarden zo goed mogelijk houden. Waarom paarden altijd onderdeel van ons bestaan moeten blijven. Hoe we kritisch blijven op onszelf en binnen de sector initiatief nemen om bij te sturen waar nodig en als onderzoek uitwijst dat er nieuwe inzichten zijn. En, waarin we als sector écht staan voor ons gezamenlijke verhaal.


Ons verhaal vertellen moeten we met elkaar doen. Hiervoor nemen wij als Sectorraad Paarden het voortouw door een grootschalige campagne te starten waarin we ons gezamenlijke verhaal actief gaan uitdragen. Ook willen we waar nodig onderzoek doen om ons verhaal met feiten te onderbouwen. Nu en in de toekomst. Natuurlijk is hiervoor geld nodig. De Sectorraad Paarden wordt ondersteund door de sector, maar lang niet voldoende om écht van ons te laten horen. We moeten het nú met elkaar gaan doen. Daarom heeft de Sectorraad Paarden het Hippisch Sectorfonds opgericht. De eerste bijdragen zijn gedaan, de start is gemaakt! We vragen U om ook mee te doen. NU, want de urgentie is groter dan ooit! De paarden zijn voor u ook uw broodwinning, topsport, prachtige hobby, uw lifestyle! Doe dus mee!

 

Uw bijdrage is hard nodig voor:
• Campagne waarin we ons gezamenlijke hippische verhaal actief uitdragen
• Onderzoek in de hippische sector waardoor we ons verhaal beter kunnen ondersteunen met feiten
• Voortgang activiteiten Sectorraad Paarden

 

Vindt u het ook het belangrijk dat de Sectorraad Paarden actief kan werken aan bovenstaande doelen? Doe mee en stort nu uw bijdrage in het Hippisch Sectorfonds. Scan hiervoor de onderstaande QR code, klik op deze link of vul dit formulier in en stuur het terug aan fonds@sectorraadpaarden.nl.

 

Wilt u meer informatie of kunt u op een andere manier een bijdrage leveren? Neem contact met ons op via fonds@sectorraadpaarden.nl. 

Formulier toezegging bijdrage fonds Sectorraad Paarden 

Meer informatie