AdobeStock_305664655-1-scaled-1.jpeg

Samen sterk voor onze paardensector!

Behoort de paardensport over 10 jaar tot het verleden? Rijden we dan überhaupt nog paard? Wordt ook het houden van paarden op termijn ter discussie gesteld? Deze actuele vraagstukken waren voor de Sectorraad Paarden aanleiding om tijdens The Dutch Masters het Hippisch Sectorfonds te introduceren. Tijdens de bijeenkomst met als titel ‘Samen sterk voor onze paardensector!’ onderstreepten diverse sprekers het belang voor de sector om de handen ineen te slaan en in actie te komen. 

Steeds vaker worden we in de media geconfronteerd met het onjuiste beeld dat dierenactivisten schetsen van onze sector. Hiermee proberen zij het sentiment en draagvlak in de maatschappij voor het houden en rijden van paarden negatief te beïnvloeden. De petitie met als oproep aan media en politiek om een eerlijk debat en open dialoog te faciliteren is inmiddels ruim 16.000 keer getekend. We willen en moeten verder om een objectief beeld van onze sector naar buiten te brengen. Een beeld waarin we iedereen laten zien hoe bijzonder de band tussen paard en mens is. Wat paardensport zo bijzonder maakt. Hoe we onze paarden zo goed mogelijk houden. Waarom paarden altijd onderdeel van ons bestaan moeten blijven. Hoe we kritisch blijven op onszelf en binnen de sector initiatief nemen om bij te sturen waar nodig en als onderzoek uitwijst dat er nieuwe inzichten zijn. En, waarin we als sector écht staan voor ons gezamenlijke verhaal. 

De Sectorraad Paarden wil een grootschalige campagne starten waarin we ons gezamenlijke verhaal actief gaan uitdragen. Ook willen we waar nodig onderzoek doen om ons verhaal met feiten te onderbouwen. Nu en in de toekomst. Natuurlijk is hiervoor geld nodig. De Sectorraad Paarden wordt ondersteund door de sector, maar lang niet voldoende om écht van ons te laten horen. We moeten het nú met elkaar gaan doen. Daarom heeft de Sectorraad Paarden het Hippisch Sectorfonds opgericht. Tijdens de bijeenkomst op de Dutch Masters tekende Virbac als eerste een samenwerking met de Sectorraad Paarden, waarbij zij zich voor de komende 5 jaren verbinden aan het Hippisch Sectorfonds: van iedere geleverde transponder dragen zij €0,50 af aan het fonds ten behoeve van de toekomst van de gehele hippische sector. Ook werden op deze dag diverse bijdragen gedaan vanuit de overige aanwezige ondernemers en paardenliefhebbers.

De start is dus gemaakt! We vragen u om ook mee te doen. NU, want de urgentie is groter dan ooit! Dus zijn paarden voor u ook uw broodwinning, topsport, prachtige hobby, uw lifestyle! Doe dan mee en stort nu uw bijdrage in het Hippisch Sectorfonds. Scan hiervoor de onderstaande QR-code, klik op deze link of vul het formulier in en stuur het terug aan fonds@sectorraadpaarden.nl.  

Draag je steentje bij via het Hippisch Sectorfonds

Wilt u meer informatie of kunt u op een andere manier een bijdrage leveren? Neem contact met ons op via fonds@sectorraadpaarden.nl. 

Het formulier voor de toezegging bijdrage fonds Sectorraad Paarden vindt u hier.

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Op basis van de door uw gegeven antwoorden krijgt u een persoonlijk rapport met toelichting en advies.

SECTORRAAD PAARDEN

Postbus 3040
3850 CA Ermelo

Bezoekadres
De Beek 125
3852 PL Ermelo

 

Secretariaat

Hester van der Bij
T 0577 – 408320
M 06 – 11736117
E info@sectorraadpaarden.nl