AdobeStock_305664655-1-scaled-1.jpeg

Uitzending Kassa – wat ging eraan vooraf?

Op zaterdag 1 april vond er een uitzending van het televisieprogramma Kassa van BNNVARA plaats met daarin aandacht voor manegebedrijven. Een uitzending met aandacht voor beide kanten van het verhaal. Hoor- en wederhoor. Uitdagingen waar wij mee kampen in onze paardenwereld zijn in perspectief geplaatst. Een uitzending met een eerlijk beeld. Is dat vanzelf zo gegaan?

Media, maatschappij en politiek aan de hand meenemen. Dat is een van de pijlers van de werkgroep Publieke Opinie van de Sectorraad Paarden (SRP). Want als we de afgelopen jaren iets geleerd hebben dan is het wel dat onze sector makkelijk te framen is op dierwelzijn. En dat er enkele partijen heel gericht en planmatig actief zijn om hun eenzijdige beeld via media in de maatschappij te krijgen.

Door pro-actief het gesprek aan te gaan met landelijke media, ruimte te vragen voor onze kant van het verhaal wordt het verhaal in perspectief geplaatst. En polarisatie geneutraliseerd. Zo ook met de uitzending van Kassa. Het is niet altijd zichtbaar maar aan dit evenwichtige en eerlijke verhaal is veel werk aan vooraf gegaan. We nemen u graag mee in dit proces.

Wat vooraf ging

Alles start met monitoring en afstemming: zo werd duidelijk dat Kassa een item over maneges aan het voorbereiden was. Dit is de start van het proces achter de schermen: pro-actief contact leggen met de redactie, inzicht krijgen in het item, afstemmen van de gezamenlijke boodschap. En vooral het gezicht naar buiten bepalen, voorbereiden en afstemmen van het gezamenlijke standpunt. Met de focus op manegebedrijven is dragende organisatie FNRS, als branche organisatie voor manegebedrijven, de juiste woordvoerder en gesprekspartner aan tafel. Daarnaast is paardenarts Vivianne van Leeuwen namens het KNMvD betrokken bij de uitzending. Vanuit 1 gezamenlijk standpunt en verhaal. Met aandacht voor wat goed gaat én wat beter kan.  

Tijdens de uitzending zijn beelden te zien van bedrijven waarbij paarden en pony’s een deel van de dag in stands gehouden worden. Ondanks dat er geen wettelijk verbod op stands voor paarden en pony’s is, geven wij als sector zelf in de Gids voor Goede Praktijken aan dat deze manier van huisvesting niet meer past in de hedendaagse paardenhouderij. Het is goed dat Haike Blaauw als directeur van de FNRS aan tafel zat om toelichting te geven en beelden in context te plaatsen. En vooral ook om aan te geven dat wij als sector niet ontkennen wat plaatsvindt, willen verbeteren waar nodig en daarin ook stappen zetten (lees hier de inhoudelijke reactie). 

Eerlijke dialoog

De SRP werkgroep Publieke Opinie stimuleert, adviseert en begeleidt betrokken partijen om actief in gesprek te gaan met de Nederlandse bevolking, politiek en media. Alleen op deze manier ontstaat er een eerlijke dialoog waarin informatie over onze paardensector in de juiste context wordt gepresenteerd aan de samenleving. Daarin ontkent de Sectorraad Paarden niet dat er als sector ook nog stappen gezet kunnen worden. Maar benadrukken we ook dat er geen paardenliefhebber is die niet goed voor zijn dieren wil zijn.

De credits zijn voor de redactie van Kassa. Zij hebben gereageerd op het verzoek van hoor- en wederhoor. En hierdoor is het verhaal in een eerlijke context geplaatst. Door met elkaar in gesprek te gaan krijg je een betere weergave van de werkelijkheid. 

Petitie

Eerder dit jaar startte de Sectorraad Paarden een petitie om overheid en media op te roepen tot een open dialoog door:

  • aangeleverde informatie op feiten en context te blijven controleren;
  • hoor en wederhoor toe te passen;
  • een eerlijk debat en open dialoog te faciliteren.

Help ons deze boodschap kracht bij te zetten en teken ook net als ruim 16.000 andere paardenliefhebbers deze petitie.

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Op basis van de door uw gegeven antwoorden krijgt u een persoonlijk rapport met toelichting en advies.

SECTORRAAD PAARDEN

Postbus 3040
3850 CA Ermelo

Bezoekadres
De Beek 125
3852 PL Ermelo

 

Secretariaat

Hester van der Bij
T 0577 – 408320
M 06 – 11736117
E info@sectorraadpaarden.nl