AdobeStock_305664655-1-scaled-1.jpeg

Hippisch sectorfonds krijgt veel steun

Op 9 maart introduceerde de Sectorraad Paarden het Hippisch Sectorfonds. Een fonds voor de gehele paardensector waar iedereen op zijn of haar manier aan kan bijdragen. De besteding gaat ingezet wordt op drie pijlers: 1. Campagne; 2. Onderzoek; 3. Versterking van de lobby. De plannen omtrent de campagne beginnen vorm te krijgen.

Sinds de introductie van het fonds zijn er vele gulle giften geweest. Met een team wordt eraan gewerkt om nog meer bedrijven en organisaties te stimuleren om mee te doen, bij voorkeur op structurele wijze. Veel bedrijven en organisaties tonen interesse en zijn intern aan het bespreken op welke wijze zij bij kunnen dragen. Er is een groot besef dat we er allemaal bij gebaat zijn dat krachten gebundeld worden en dat we ons samen sterk maken voor het voorbestaan van onze sector.

Aanbieden van de petitie wordt het startpunt

Dit jaar zal het aanbieden van de petitie ‘Realiseer een eerlijk debat en open dialoog over de omgang met paarden’ het startpunt van de campagne zijn. Deze campagne is gericht op het vergroten van zichtbaarheid en bereik van de paardensector in de maatschappij. Voorafgaand aan het aanbieden van de petitie jagen we gedurende korte campagneperiodes de petitie nog vier keer aan. Het bepalen van het definitieve moment voor het aanbieden van de petitie is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder voldoende handtekeningen (het streven is 30.000) en een stabiel politiek klimaat.  Er wordt nu gekoerst op september 2023, na het zomerreces van de Tweede Kamer.

De campagne heeft als doel onze paarden zichtbaar te maken in de samenleving. Dit doen we door mooie beelden van paarden en individuele paardenverhalen te delen. We starten de campagne op de dag van het aanbieden van de petitie. Deze campagne loopt drie weken. Gedurende deze drie weken plaatsen we branded content in landelijke media (definitieve keuze media afhankelijk van aanbod en budget). De campagnedoelen betreffen het vergroten van het bereik en de zichtbaarheid van de paardensector. Het betreft hier geen positionerings- of activeringscampagne. Afzender is ‘alle paardenliefhebbers van Nederland’.

Aanvullend bekijkt de Sectorraad Paarden of deze activiteit in 2024 kan doorgroeien tot een gezamenlijk weekend waarin heel Nederland Paardenland de deuren opent. Tijdens dit weekend is het voor iedereen mogelijk om zelf een kijkje te komen nemen en in gesprek te gaan met de paardeneigenaar, een paarden gerelateerd bedrijf of liefhebber.

Meedoen

Bovengenoemde acties brengen uiteraard kosten met zich mee. Vindt u het ook belangrijk dat de Sectorraad Paarden actief kan werken aan bovenstaande doelen? Doe dan mee en stort nu uw bijdrage in het Hippisch Sectorfonds. Scan hiervoor de onderstaande QR code, klik op deze link of vul dit formulier in en stuur het terug aan fonds@sectorraadpaarden.nl.

Wilt u meer informatie of kunt u op een andere manier een bijdrage leveren? Neem contact met ons op via fonds@sectorraadpaarden.nl.

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Op basis van de door uw gegeven antwoorden krijgt u een persoonlijk rapport met toelichting en advies.

SECTORRAAD PAARDEN

Postbus 3040
3850 CA Ermelo

Bezoekadres
De Beek 125
3852 PL Ermelo

 

Secretariaat

Hester van der Bij
T 0577 – 408320
M 06 – 11736117
E info@sectorraadpaarden.nl