AdobeStock_305664655-1-scaled-1.jpeg

Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel dierenmishandeling en dierverwaarlozing aangenomen

Op 16 mei stemde de Tweede Kamer over het wetsvoorstel dierenmishandeling en dierverwaarlozing. Een week eerder op donderdag 11 mei debatteerde zij over het voorstel. De wet heeft als doel om de bescherming van dieren te verbeteren door strengere straffen en maatregelen in te stellen voor dierenmishandeling en -verwaarlozing. De Sectorraad Paarden leverde input aan partijen in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel en diverse zaken zijn aan de orde gekomen bij de behandeling van het wetsvoorstel.

Het wetsvoorstel werd ingediend door de minister van Justitie & Veiligheid en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In het debat van donderdag 11 mei was de Kamer gelijkgezind in hun inbreng en verschillende Kamerleden spraken aan het eind hun dank uit voor het constructieve debat. Alle ingediende amendementen kregen oordeel Kamer van de ministers; over de amendementen is op 16 mei gestemd.

Sneller (D66) sprak zich in het debat uit tegen het couperen van paardenstaarten. De minister beaamde dat de nieuwe wet het verboden maakt om nog langer paarden met gecoupeerde staarten tentoon te stellen en dus deel te laten nemen aan fokkerijbijeenkomsten. Haverkort (VVD) en Thijssen (PvdA) wilden het houdverbod bij misstanden uitbreiden tot levenslang bij ernstige misstanden en verwoordde dit in een amendement. De Kamer heeft dit amendement aangenomen. 

Met betrekking tot het zelf doden van dieren werd ook een amendement aangenomen. Dit amendement regelt dat het verbod op het doden van dieren gaat gelden voor alle gehouden zoogdieren die op de zogeheten positieflijst zijn geplaatst (waaronder paarden) én voor ganzen. Dit verbod gold tot op heden alleen voor honden en katten. De minister van LNV heeft toegezegd dit over te willen nemen in wetgeving (een AMvB), waarmee het zelfstandig doden van dieren strafbaar wordt.

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Op basis van de door uw gegeven antwoorden krijgt u een persoonlijk rapport met toelichting en advies.

SECTORRAAD PAARDEN

Postbus 3040
3850 CA Ermelo

Bezoekadres
De Beek 125
3852 PL Ermelo

 

Secretariaat

Hester van der Bij
T 0577 – 408320
M 06 – 11736117
E info@sectorraadpaarden.nl