Sectorraad Paarden tekent position paper over samenleven met de wolf

De Sectorraad Paarden, en daarmee alle aangesloten partijen*, tekende vorige week het position paper ‘Gecontroleerd beheer van de wolf noodzakelijk voor maatschappelijk draagvlak’. Deze is afgelopen week aangeboden aan de minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof. Gecontroleerd beheer wolvenpopulatieDe Federatie Particulier Grondbezit (FPG) nam het initiatief tot het opstellen van deze position paper

Lees meer »

Droes Awareness Week afsluitend webinar op 10 mei; schrijf u gratis in!

Droes staat steeds meer in de belangstelling. Gelukkig maar, want de ziekte komt nog te vaak voor. In navolging van Engeland organiseren Royal GD en MSD Animal Health voor het tweede jaar een Nederlandse Droes Awareness Week om de ziekte en de gevolgen ervan onder de aandacht te brengen bij paardenhouders en dierenartsen.   De Droes Awareness

Lees meer »

Paardenhandel krijgt toch 6 maanden garantietermijn

Op 19 april stemde de Eerste Kamer over de ‘Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering van digitale inhoud’. Ook werd gestemd over een motie van de VVD, CDA en SGP die de garantietermijn bij de verkoop van dieren op 6 maanden wil houden. Zowel de motie als de wet zijn aangenomen in de Eerste Kamer.

Lees meer »

De Eerste Kamer niet content met wettelijke garantietermijn paardenhandel

Op 12 april debatteerde de Eerste Kamer over de ‘Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering van digitale inhoud’. Daarin is bepaald dat verkoop van paarden een garantietermijn van 1 jaar krijgt. Die termijn is nu nog een half jaar. Echter een motie van de VVD, CDA en SGP vraagt om een aanpassing waarbij de garantietermijn

Lees meer »

Sectorraad Paarden aan de slag voor lage btw-tarief

In december vorig jaar heeft de Europese Raad van financiën overeenstemming bereikt over een voorstel om de EU-regels inzake btw-tarieven te actualiseren. Dit betekent dat de lidstaten gelijk worden behandeld en meer flexibiliteit krijgen om verlaagde btw-tarieven en nultarieven toe te passen. De Sectorraad Paarden is de lobby gestart om de implementatie hiervan ook in

Lees meer »

Sectorraad Paarden maakt kennis met Minister Staghouwer

Op dinsdag 29 maart stond een kennismaking met Minister Staghouwer (LNV) en de Sectorraad Paarden (SRP) op het programma. Daarin vroeg de SRP aandacht voor de doorontwikkeling van de sector op het gebied van paardenwelzijn. Er komt veel op de sector af en het is belangrijk dat ook gezien wordt welke stappen de sector al

Lees meer »

Neurologische vorm van rhinopneumonie bij een stal in Gelderland

ERMELO (SRP) – Op een locatie in Gelderland is de neurologische vorm van rhinopneumonie vastgesteld. De aanwezige paarden mogen de locatie de komende weken niet verlaten en er worden ook geen paarden van buiten op het bedrijf toegelaten. De contactadressen van de locatie zijn op de hoogte gebracht van de situatie. De paarden staan onder

Lees meer »

Geen verkoop van paarden aan Rusland

De Europese Unie heeft verschillende sancties ingesteld tegen Rusland. Deze hebben gevolgen voor ondernemers die zakendoen met dit land. Recentelijk is daar een sanctie bijgekomen die ook gevolgen heeft voor de verkoop van paarden. In het Publicatieblad van de Europese Unie van 15 maart, de Staatscourant van Europa, staat gepubliceerd dat luxe artikelen niet meer

Lees meer »

Corona-update: geen maatregelen meer voor paardensector

Het kabinet heeft deze week besloten om de coronamaatregelen verder te versoepelen. Dit betekent dat er voor de paardensector geen maatregelen meer gelden. Er gelden nog wel een aantal adviezen. Het kabinet heeft nog geen nieuw weegmoment gepland, maar houdt de situatie goed in de gaten. In het kort worden de volgende versoepelingen per 23

Lees meer »

‘S.O.S. Steun Oekraïense Stallen’

Nederlandse paardenwereld in actie voor stalhouders in oorlogsgebieden De Nederlandse paardensector komt in actie voor Oekraïense stalhouders. Vooral in de regio’s rond stedelijke gebieden als Kiev en Charkov, waar hevige gevechten plaatsvinden, zitten manegehouders en paardeneigenaren als ratten in de val. Hooi en stro raken op en in sommige gevallen moeten paarden worden geëvacueerd. De

Lees meer »