Tegemoetkoming Vaste Lasten ook voor ondernemers uit de paardensector

Op de website van de Rijksoverheid is bekendgemaakt dat Mkb-ondernemers en zzp’ers in onder meer de horeca, recreatie en evenementen vanaf 30 juni 2020 een subsidie kunnen aanvragen om hun vaste lasten te betalen. De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) helpt mkb-bedrijven (met maximaal 250 werknemers) met het betalen van een deel van hun vaste lasten

Lees meer »

Aanvulling op protocol keuringen en prestatietesten

Het bestuur van de Sectorraad Paarden heeft op vrijdag 26 juni 2020 een addendum op het protocol keuringen en prestatietesten vastgesteld. Op 11 mei 2020 is het protocol keuringen en prestatietesten vastgesteld. Naar aanleiding van de verruiming van de maatregelen aangaande het coronovirus dat tijdens de persconferentie op 24 juni 2020 door premier Mark Rutte

Lees meer »

Nieuwe versie protocol extreme weersomstandigheden voor paarden

De SRP heeft naar aanleiding van het 17 juni 2020 gepubliceerde aangepaste Nationaal plan veetransport bij extreme temperaturen van de NVWA ook het protocol voor paarden aangepast. Het Nationaal plan treedt in werking als er temperaturen van 30 graden Celsius, of meerdere aaneengesloten dagen van 27 graden Celsius of hoger worden verwacht. Het welzijn van

Lees meer »

Een aantal maatregelen vervroegd naar 1 juli 2020

Minister-president Rutte en minister De Jonge hebben tijdens de persconferentie van 27 mei 2020 aangegeven dat onder meer de sportscholen en sport- en verenigingskantines weer open kunnen vanaf 1 juli. Er is nadrukkelijk een belangrijke  waarschuwing afgegeven dat het voor het hele pakket aan maatregelen heeft te gelden dat dat alleen doorgaat als het ook

Lees meer »

Paarden coronavirus is niet besmettelijk voor mensen of andere diersoorten

Onderstaande informatie is afkomstig van Prof.dr. Marianne Sloet van de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht. Bij veel diersoorten inclusief de mens komen allerlei typen coronavirussen voor. In principe zijn die verschillende typen coronavirussen diersoort-specifiek en blijven dus doorgaans bij hun ‘eigen’ diersoort. Zo hebben we bij het paard al een aantal jaren het ECoV = Equine

Lees meer »

Protocol paarden toets- en beoordelings activiteiten

Het bestuur van de Sectorraad Paarden heeft op vrijdag 29 mei 2020 het protocol Protocol paarden toets- en beoordelings activiteiten vastgesteld. Het protocol is ter toetsing voorgelegd aan werkgroep COVID-19 van EZK en LNV om ervoor te zorgen dat de paardensector niet langer volledig stil komt te liggen. Het protocol volgt de richtlijnen van het

Lees meer »

De paardensport is uniek

Vanaf maandag 11 mei jl. zijn de geldende maatregelen verruimd, ook voor de paardensector. Los van deze verruiming van de maatregelen heeft nog altijd te gelden dat de paardensport uniek is en dat ook de binnenaccommodaties aangepast geopend zijn. De sport wordt immers bedreven met paarden en pony’s, levende dieren die voor hun welzijn behoefte

Lees meer »