AdobeStock_305664655-1-scaled-1.jpeg

Zienswijzen RDA zien ook toe op de paardensector

In de eerste helft van dit jaar heeft de Raad voor Dieraangelegenheden (RDA) twee zienswijzen uitgebracht. De ene heeft betrekking op “Het doden van zorgbehoevende dieren”. Deze is opgesteld naar aanleiding van de vraag van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De andere zienswijze “Plezier voor mens én dier?” is op eigen initiatief geschreven en heeft betrekking op sport en vermaak met dieren. Beide zienswijzen zien ook toe op de paardensector. Bij de totstandkoming is de Sectorraad Paarden geconsulteerd.

De zienswijze “Het doden van zorgbehoevende dieren” behandelt de vraag wanneer het verantwoord is om nooddoding toe te passen bij een dier. Uiteraard moet dit zoveel mogelijk voorkomen worden, maar als het noodzakelijk is, dan moet dit wel met zorgvuldigheid gebeuren. Verder stelt de RDA dat er twee categorieën zorgbehoevende dieren zijn. De ene categorie heeft betrekking op lijdende dieren die zo snel mogelijk uit hun lijden moeten worden verlost. De andere categorie betreft dieren die langdurige zorg nodig hebben, maar waarbij dat om verschillende redenen niet mogelijk is. Om hen lijden in de toekomst te besparen is nooddoding een optie. Een aanbeveling die gedaan wordt, is het opstellen van een beslisondersteuner door deskundigen uit de sector. Omdat ingeval van een nooddoding van een paard er altijd een dierenarts betrokken is, is er een vorm van borging in het proces van nooddoding.

De andere zienswijze, “Plezier voor mens én dier?” heeft betrekking op het gebruik van dieren bij sport en vermaak. Een onderwerp dat ons als paardensector zeker aangaat. Bij het gebruik van een dier voor sport en of vermaak dienen zes leidende principes gewaarborgd te worden volgens de RDA. ‘Erkenning van de intrinsieke waarde en integriteit van het dier’, ‘goede voeding’, ‘goede omgeving’, ‘goede gezondheid’, ‘natuurlijk gedrag (en interacties)’ en als laatste ‘de positieve emotionele toestand van het dier’. De RDA beveelt concluderend aan om per sector een dierenwelzijnsplan te ontwikkelen. Hierin wordt door een sector kritisch naar de eigen evenementen gekeken en aan de hand van de zes leidende principes beoordeeld of er ruimte voor verbetering is. Daarnaast geeft de RDA aan dat het goed zou zijn als gemeenten de mogelijkheid krijgen om ‘nee’ te zeggen tegen een evenement als het lijden van dieren niet meer in balans is met het plezier voor de mensen.

De Sectorraad Paarden is tevreden over de aanbevelingen. De zienswijzen helpen om de eigen sector kritisch onder de loep te nemen. In de paardensector wordt reeds gewerkt met dierenwelzijnsplannen. De aanbevelingen van de RDA bevestigen dat wij op de goede weg zitten en met diverse partijen wordt besproken waar verbeteringen mogelijk zijn.

Beide zienswijzen en een webinar over de zienswijze ‘Doden van zorgbehoevende dieren’ zijn terug te lezen en te bekijken op de site van de Raad voor Dieraangelegenheden:

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Op basis van de door uw gegeven antwoorden krijgt u een persoonlijk rapport met toelichting en advies.

SECTORRAAD PAARDEN

Postbus 3040
3850 CA Ermelo

Bezoekadres
De Beek 125
3852 PL Ermelo

 

Secretariaat

Hester van der Bij
T 0577 – 408320
M 06 – 11736117
E info@sectorraadpaarden.nl