Nationaal plan voor veetransport tijdens extreme temperaturen in werking

Vanaf dinsdag 5 september 2023 wordt volgens de KNMI App in de Bilt een temperatuur verwacht van 27 °C of hoger. Dit betekent dat het Nationaal Plan voor veetransport tijdens extreme temperaturen in werking treedt tot en met vrijdag 8 september 2023.  Nationaal Plan Veervervoer bij extreme temperaturen Het Nationaal plan is te raadplegen op de NVWA site.

Lees meer »

Sectorraad Paarden dankt Henk Lommers (LNV) voor zijn inzet

Na 33 jaar verlaat Henk Lommers op 1 september het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vanwege zijn pensionering. De Sectorraad Paarden dankt hem voor zijn inzet en nam tijdens de Nationale Merrie- en Veulenkeuring afscheid. In aanwezigheid van zijn opvolgers sprak Guusje ter Horst een dankwoord uit namens de gehele sector. Lommers begon

Lees meer »

Bescheiden begroting, maximale inzet

In een eerder statement liet het bestuur van de Sectorraad Paarden (SRP) al weten het vertrek van de KNHS uit de SRP onbegrijpelijk en betreurenswaardig te vinden. De KNHS geeft daarmee aan geen bijdrage meer te willen leveren aan het behartigen van de gezamenlijke belangen van de hippische sector. Want voor de SRP doet iedereen

Lees meer »

Gerda Verburg per 1 december 2023 voorzitter van de Sectorraad Paarden (SRP)

Het bestuur van de Sectorraad Paarden (SRP) heeft Gerda Verburg bereid gevonden per 1 december 2023 het voorzitterschap van de SRP over te nemen van Guusje ter Horst. Guusje bekleedt deze functie sinds 1 december 2020. Gerda Verburg is na haar Kamerlidmaatschap (1998-2007) minister geweest van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit(2007-2010). Daarna was zij 5 jaar

Lees meer »

Nationaal plan voor veetransport tijdens extreme temperaturen in werking

Op vrijdag 18 augustus 2023 wordt volgens de KNMI App in de Bilt een temperatuur verwacht van 27 °C of hoger. Dit betekent dat het Nationaal Plan voor veetransport tijdens extreme temperaturen in werking treedt. Deze afkondiging wordt gedaan door de NVWA en is vooralsnog alleen voor deze dag. Nationaal Plan Veervervoer bij extreme temperaturen Het Nationaal plan is

Lees meer »

Sectorraad paarden vindt vertrek KNHS onbegrijpelijk en betreurenswaardig

Het bestuur van de Sectorraad Paarden (SRP) vindt het onbegrijpelijk en betreurenswaardig dat het bestuur van de KNHS heeft besloten uit de SRP te stappen en daarmee geen bijdrage meer wenst te leveren aan het behartigen van de collectieve belangen van de hippische sector. Juist de paardensector is gediend met een gezamenlijk optrekken. Het bestuur

Lees meer »

Paardenwelzijn is meer dan sociaal contact

Het houden van een paard dat permanent alleen in de wei of op stal staat is ongewenst (verder aangeduid als individueel houden van een paard). Afgelopen weken is er in de media veel aandacht besteed om paardenhouders hiervan bewust te maken. Het is hierbij belangrijk om het totale welzijn van het paard in beeld te

Lees meer »

Zienswijzen RDA zien ook toe op de paardensector

In de eerste helft van dit jaar heeft de Raad voor Dieraangelegenheden (RDA) twee zienswijzen uitgebracht. De ene heeft betrekking op “Het doden van zorgbehoevende dieren”. Deze is opgesteld naar aanleiding van de vraag van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De andere zienswijze “Plezier voor mens én dier?” is op eigen initiatief geschreven

Lees meer »

Nationaal plan voor veetransport tijdens extreme temperaturen in werking

Op zaterdag 15 juli 2023 wordt volgens de KNMI App in de Bilt een temperatuur verwacht van 27 °C of hoger. Dit betekent dat het Nationaal Plan voor veetransport tijdens extreme temperaturen in werking treedt. Deze afkondiging wordt gedaan door de NVWA en is vooralsnog alleen voor deze dag. Nationaal Plan Veervervoer bij extreme temperaturen Het Nationaal plan is

Lees meer »

Guusje ter Horst stopt als voorzitter Sectorraad Paarden

Per 1 december 2023 loopt de driejarige bestuursperiode van SRP-voorzitter Guusje ter Horst af. Zij heeft te kennen gegeven geen gebruik te zullen maken van de mogelijkheid haar aanstelling met drie jaar te verlengen. ‘De SRP staat er ondanks de beperkte middelen goed voor met een gemotiveerd bestuur, grote betrokkenheid van de lid-organisaties en een

Lees meer »