Neem deel aan het webinar van de Sectorraad Paarden

Op dinsdag 24 oktober organiseert de Sectorraad Paarden een webinar. Geïnteresseerden worden bijgepraat over een aantal activiteiten van de Sectorraad Paarden en het Hippisch Sectorfonds. Tijdens het webinar krijg je een inkijk in de ondersteuning die door de werkgroep Publieke opinie gegeven wordt aan Hippische Events. Hiervoor gaan we in gesprek met Irene Verheul en Waling

Lees meer »

Guusje ter Horst tafelgast bij RDA-webinar Plezier voor mens en dier

Op dinsdag 10 oktober 2023 organiseert de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) van 10.30 uur tot 11.30 uur een webinar over de RDA-zienswijze Plezier voor mens én dier. Guusje ter Horst neemt deel als tafelgast vanuit de paardensector. Aanleiding voor het organiseren van dit webinar is de RDA-zienswijze Plezier voor mens én dier die in mei 2023 is gepubliceerd. De Raad

Lees meer »

Verlenging inzet nationaal plan veetransport bij extreme temperaturen

Nationaal Plan voor veetransport tijdens extreme temperaturen is in werking getreden vanaf dinsdag 5 september 2023. Deze inwerkingtreding wordt verlengd tot en met maandag 11 september 2023. Deze afkondiging wordt gedaan door de NVWA wanneer er volgens de KNMI App in de Bilt een temperatuur van 27 °C of hoger wordt verwacht.  Nationaal Plan Veervervoer bij extreme

Lees meer »

Thibault Frippiat volgt Harry Boertjes op als voorzitter van de FNHB

Op 5 september j.l. heeft Harry Boertjes officieel afscheid genomen als voorzitter van de Federatie van Nederlandse Hippische Brancheorganisaties (FNHB). Hij wordt opgevolgd door Thibault Frippiat, erkende paardendierenarts en erkende keuringsdierenarts voor paard. Frippiat is voorzitter van het Cluster Paard van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), een van de 11 brancheorganisaties binnen de FNHB. Als voorzitter

Lees meer »

Nationaal plan voor veetransport tijdens extreme temperaturen in werking

Vanaf dinsdag 5 september 2023 wordt volgens de KNMI App in de Bilt een temperatuur verwacht van 27 °C of hoger. Dit betekent dat het Nationaal Plan voor veetransport tijdens extreme temperaturen in werking treedt tot en met vrijdag 8 september 2023.  Nationaal Plan Veervervoer bij extreme temperaturen Het Nationaal plan is te raadplegen op de NVWA site.

Lees meer »

Sectorraad Paarden dankt Henk Lommers (LNV) voor zijn inzet

Na 33 jaar verlaat Henk Lommers op 1 september het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) vanwege zijn pensionering. De Sectorraad Paarden dankt hem voor zijn inzet en nam tijdens de Nationale Merrie- en Veulenkeuring afscheid. In aanwezigheid van zijn opvolgers sprak Guusje ter Horst een dankwoord uit namens de gehele sector. Lommers begon

Lees meer »

Bescheiden begroting, maximale inzet

In een eerder statement liet het bestuur van de Sectorraad Paarden (SRP) al weten het vertrek van de KNHS uit de SRP onbegrijpelijk en betreurenswaardig te vinden. De KNHS geeft daarmee aan geen bijdrage meer te willen leveren aan het behartigen van de gezamenlijke belangen van de hippische sector. Want voor de SRP doet iedereen

Lees meer »

Gerda Verburg per 1 december 2023 voorzitter van de Sectorraad Paarden (SRP)

Het bestuur van de Sectorraad Paarden (SRP) heeft Gerda Verburg bereid gevonden per 1 december 2023 het voorzitterschap van de SRP over te nemen van Guusje ter Horst. Guusje bekleedt deze functie sinds 1 december 2020. Gerda Verburg is na haar Kamerlidmaatschap (1998-2007) minister geweest van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit(2007-2010). Daarna was zij 5 jaar

Lees meer »

Nationaal plan voor veetransport tijdens extreme temperaturen in werking

Op vrijdag 18 augustus 2023 wordt volgens de KNMI App in de Bilt een temperatuur verwacht van 27 °C of hoger. Dit betekent dat het Nationaal Plan voor veetransport tijdens extreme temperaturen in werking treedt. Deze afkondiging wordt gedaan door de NVWA en is vooralsnog alleen voor deze dag. Nationaal Plan Veervervoer bij extreme temperaturen Het Nationaal plan is

Lees meer »

Sectorraad paarden vindt vertrek KNHS onbegrijpelijk en betreurenswaardig

Het bestuur van de Sectorraad Paarden (SRP) vindt het onbegrijpelijk en betreurenswaardig dat het bestuur van de KNHS heeft besloten uit de SRP te stappen en daarmee geen bijdrage meer wenst te leveren aan het behartigen van de collectieve belangen van de hippische sector. Juist de paardensector is gediend met een gezamenlijk optrekken. Het bestuur

Lees meer »