AdobeStock_305664655-1-scaled-1.jpeg

Guusje ter Horst tafelgast bij RDA-webinar Plezier voor mens en dier

Op dinsdag 10 oktober 2023 organiseert de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) van 10.30 uur tot 11.30 uur een webinar over de RDA-zienswijze Plezier voor mens én dier. Guusje ter Horst neemt deel als tafelgast vanuit de paardensector.

Aanleiding voor het organiseren van dit webinar is de RDA-zienswijze Plezier voor mens én dier die in mei 2023 is gepubliceerd. De Raad heeft de zienswijze op eigen initiatief opgesteld, en richt zich op dieren die gebruikt worden voor sport, ontspanning, traditie en vermaak. De Raad constateert dat dieren hier op veel verschillende manieren worden ingezet, en heeft in de zienswijze verkend welke implicaties de leidende principes voor dierwaardigheid, zoals geïntroduceerd in de zienswijze Dierwaardige Veehouderij, hebben voor dieren in sport, ontspanning, traditie en vermaak. De RDA wil meer bewustwording bij gebruik van dieren in sport, ontspanning, traditie en vermaak, en wil naar een toekomst toe waar sport, ontspanning, traditie en vermaak plezierig zijn voor mens én dier.

Tijdens het webinar zullen Ruud Tombrock (voorzitter van dit RDA-forum, en in het dagelijks leven Executive Director van Humane Society International, voor Europa) en Bas Rodenburg (lid van het RDA-forum, en in het dagelijks leven hoogleraar dierenwelzijn) de zienswijze kort toelichten. Onder leiding van Margreet Reijntjes wordt vervolgens met tafelgasten Guusje ter Horst (Sectorraad Paarden), Jet Bakels (Immaterieel Erfgoed) en Maarten Reesink (Universiteit van Amsterdam) verder gesproken over de vertaling van de zienswijze naar de praktijk. 

Het webinar is online te volgen en er is (beperkt) gelegenheid tot het stellen van vragen in de chat. Iedereen is van harte uitgenodigd om deel te nemen. Aanmelden kan tot uiterlijk 8 oktober via de website van de RDA. Na aanmelding ontvangt men op maandag 9 oktober de link naar het webinar.

De zienswijze Plezier voor mens én dier?  kunt u hier downloaden op de website van de RDA.

Deel dit artikel

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Op basis van de door uw gegeven antwoorden krijgt u een persoonlijk rapport met toelichting en advies.

SECTORRAAD PAARDEN

Postbus 3040
3850 CA Ermelo

Bezoekadres
De Beek 125
3852 PL Ermelo

 

Secretariaat

Hester van der Bij
T 0577 – 408320
M 06 – 11736117
E info@sectorraadpaarden.nl